סגן הרקטור

סגן הרקטור

סגן הרקטור פרופ' אמנון אלבק וצוות לשכתו מטפלים בנושאים אקדמיים על פי קביעת הרקטור.

נושאים אלו כוללים

ראשות הוועדה לקבלת תלמידים לתואר ראשון ועידוד הרשמה לאוניברסיטה

הובלת תכנית  "אילנות" לתלמידים מצטיינים לתואר ראשון

ראשות המרכז לקידום ההוראה

סקר רמת הוראה

סדנאות הוראה

מצויינות בהוראה וטקס מרצה מצטיין

למידה מתוקשבת

היחידה להערכת איכות

תוכניות הלימודים, וריכוז ועדת ההוראה האוניברסיטאית

המשרד לתכניות לימודים בין-לאומיות.

 

 

ראש הלשכה: יפעת חן.

 

טלפון

03-5317808

פקס

03-5352649

דוא"ל

vicerec.office@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון: 30/05/2018