מידע כללי

מידע כללי

מידע כללי

ועדת המלגות והפרסים מעניקה מלגות לתלמידי תואר ראשון, שני ושלישי, שאינם יכולים לשאת בהוצאות הכרוכות בלימודים באוניברסיטה ואשר עומדים בקריטריונים של מצב כלכלי והישגים אקדמיים על פי מפתח עדיפויות.

על פי הנחיות גזברות האוניברסיטה, המלגות מועברות על ידי ועדת המלגות למדור שכר לימוד. מדור שכר לימוד שולח את יתרת הזכות לטובת חשבון הבנק של הסטדונט רק לאחר ניכוי חובותיו של הסטדונט לאוניברסיטה.

כל המלגות הן עבור שנת לימודים מלאה. סטודנט שמפסיק לימודיו או עובר לתכנית חלקית, מלגתו תבוטל.

יש לעדכן את הוועדה בכל שינוי בפרטים האישיים המופיעים בטפסים שכבר נמסרו, כגון: נסיעה לחו"ל, הפסקת עבודה, הפסקת לימודים, ועוד.

במהלך חופשת הקיץ פונים לוועדת מלגות תורמים ומבקשים מועמדים למלגות בכל התארים. מועמדים אלה נבחרים מתוך מאגר הפניות הראשונות המגיעות לוועדה, בדרך כלל בחודשים מאי-יולי. על מנת להגדיל סיכוייך לקבל מלגה בדרך זו, עליך להגיש את הבקשה הרגילה לוועדה בהקדם האפשרי.

כמו כן, מדור מלגות בוחן ומגיש מועמדים לקרנות חיצוניות בהתאם לקריטריונים של התורם. מועמדים אלה נבחרים מבין הסטודנטים שהגישו טפסי בקשה למלגה למדור המלגות.

סטודנטים שיזכו במלגה ויחויבו בפעילות חברתית, יוכלו לבחור פעילות באתר היחידה למעורבות חברתית.

לתשומת לב: לא נוכל לטפל בבקשות למלגות כאשר חסרים מסמכים.

הלוואות בתנאים נוחים אפשר לקבל בלשכת דקן הסטודנטים.

 

אופן הגשת בקשה למלגה במדור מלגות

הגשת בקשה למלגה: טפסים לבקשת מלגה לכל התארים ניתן להוריד מהקישורים שלהלן, בהתאמה לכל תואר:

מלגות לתואר ראשון
מלגות לתואר שני
מלגות לתואר שלישי


מועדי הגשה:

מועד הגשת הבקשות למלגה: תואר ראשון:
תואר שני:
תואר שלישי

מאי-יולי
ספטמבר-אוקטובר
ספטמבר-אוקטובר
 
מועדים למאחרים לתואר ראשון: *  
במהלך אוקטובר
 
קבלת תשובות: תואר ראשון:
תואר שני ושלישי:
מועד מאחרים:

במהלך דצמבר
דצמבר-ינואר
במהלך פברואר
 


* סטודנטים שלא הגישו בקשה למלגה במועד עקב קבלה מאוחרת לאוניברסיטה או מכל סיבה שהיא, יוכלו לעשות זאת עד למועד המצוין לעיל. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה. המלגות לזכאים שהגישו בקשתם במועד למאחרים תהיינה בהתאם ליתרת התקציב.


ערעורים: ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה למלגות בתוך חודש ימים מיום קבלת התשובה לבקשה.

 

** המידע נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.

תאריך עדכון אחרון: 19/11/2019