לשכת הרקטור

לשכת הרקטור

לשכת הרקטור מסייעת לרקטור האוניברסיטה פרופ' מרים פאוסט לבצע את תפקידיה.

 

צוות לשכת הרקטור

פנינה אגסי, סגנית מינהלית לרקטור
אילנה עלימה, מרכזת לשכת הרקטור
שרי גוטמן, מרכזת הוועדה המרכזת
ריקי כהן, מרכזת ועדת מינויים
נורית סולימן, מזכירה בכירה
שירית מליחי, מזכירה
סיון שגן, מזכירה
אביב מזוז, מזכירה

 

טלפון

03-5318536/7

פקס

03-5352423

דוא"ל

Rector.office@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון: 20/12/2017