Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לשכת הרקטור

לשכת הרקטור

הרקטור ממונה על ניהול כל הפעילות האקדמית באוניברסיטה.

לשכת הרקטור מסייעת לרקטור, פרופ' אמנון אלבק, לבצע את תפקידיו.

צוות לשכת הרקטור

פנינה אגסי, סגן הרקטור למינהל
אילנה עלימה, מרכזת לשכת הרקטור
שרי גוטמן, מרכזת הוועדה המרכזת
ריקי כהן, מרכזת ועדת מינויים
נורית סולימן, מרכזת מלגות
סיון גרשוני-שגן, מרכזת פרויקטים
ד"ר ישראל בלפר, רכז צוות תפוקות מחקר ודירוגים
ואלרי לטקה, מתאמת
אפרת שליש, מתאמת
איריס גולדוירט, מזכירה באנגלית

 

טלפון

03-5318536/7

פקס

03-5352423

דוא"ל

rector.office@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון: 30/09/2020