תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר ב' תשע"א

תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר ב' תשע"א

סטודנטים ומרצים יקרים,

אנו שמחים לפרסם את תוצאות סקר ההוראה לסמסטר ב' תשע"א.

שיעור ההיענות לסקר האינטרנטי עמד הפעם על כ-30%, ואנו מודים לכל ציבור הסטודנטים שנטלו חלק בסקר. "אחוז החסימה" לפרסום התוצאות עמד על 30% (בתנאי של 5 משיבים לפחות) וציון משוקלל של 2.5 לפחות.

ברצוני להודות לד"ר יהודית אורבך - מנהלת המרכז לקידום ההוראה, על הייעוץ האקדמי בבניית הסקר. למר אריה ארזי - סמנכ"ל לענייני סטודנטים ולנציגי אגודת הסטודנטים, על השותפות בהוצאת הסקר מן הכוח אל הפועל.

בברכה,
פרופ' מרים פאוסט
סגנית הרקטור

לצפייה בתוצאות הסקר (על פי מחלקות):  

עבודה סוציאלית
ערבית
קרימינולוגיה
רב-תחומי יהדותמינהל עסקים
רב-תחומי רוח
תולדות ישראל
תעודת הוראה
תרגום וחקר התרגוםספרות עם ישראל

 

תאריך עדכון אחרון: 30/07/2012