Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לוח אירועים

תאריך:
קטגוריה: תצוגה:
חיפוש אירוע :
24 נובמבר 2020ח' כסלו 5781
חיפוש אירוע:        
אירוע: צדק מאחה בנפגעי תקיפה מינית
שעה: 15:30 - 14:00 קטיגוריה: אקדמי
מיקום: זום מחלקה: התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ
    מרצה:
פרטי התקשרות:
הרשמה:
מידע נוסף:

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מזמינה את ציבור הסטודנטים והסגל האקדמי להרצאה במסגרת הסמינר האינטגרטיבי

לתוכנית הכנס

 • 24 נובמבר 2020
  צדק מאחה בנפגעי תקיפה מינית
  שעה: 15:30 - 14:00
  מיקום: זום
  מחלקה: התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ
  מרצה:
  פרטי התקשרות:
  הרשמה:
  מידע נוסף:

  התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מזמינה את ציבור הסטודנטים והסגל האקדמי להרצאה במסגרת הסמינר האינטגרטיבי

  לתוכנית הכנס