מלגות

מלגות

שלושה מקורות לקבלת מלגה עומדים לרשות הדוקטורנטים והמועמדים ללימודי דוקטורט באוניברסיטה, והם:


   

1.

תלמידי מדעי הטבע (מדעי החיים ומדעים מדוייקים) יפנו לקבלת מלגה לפקולטה או למחלקה הרלוונטית.

   

2.

תלמידים במדעי היהדות, הרוח, החברה והמשפטים, יפנו לקבלת מלגה לוועדת המלגות האוניברסיטאית, באמצעות טופס מלגה לתואר שלישי.

   

 מועמדים מצטיינים במיוחד ללימודי דוקטורט במסלולים השונים, יכולים לפנות בבקשה לקבלת מלגת נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

תאריך עדכון אחרון: 13/03/2013