חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • שתי דוקטורנטיות מהתכנית לניהול סכסוכים בבר-אילן בין עשרת מלגאי נשיא המדינה השנה

    תאריך: 2018-01-29 שעה: 7:46

    שתי דוקטורנטיות בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ בבר-אילן, רחלי אשוול ואוריאנה עבוד-ארמלי זכו השנה במלגת נשיא המדינה לדוקטורנטים מצטיינים. השתיים נבחרו עם עוד 8 דוקטורנטים מבין מאות מועמדים ויקבלו את המלגות בטקס חגיגי שיהיה בבית הנשיא ב- 14 בפברואר.

    הדוקטורנטית רחלי אשוול כותבת את עבודת המחקר שלה, בהנחיית ראש התכנית, פרופ' אפרים תבורי, על השפעת הכשרת גישור ותכניות לימוד משותפות על יחסי חרדים-חילונים בישראל. מטרת המחקר היא לבחון את הדינמיקה החברתית הנוצרת במפגשים משותפים של חרדים וחילונים. מטרת המחקר, מלבד התובנות התיאורטיות והמחקריות והחיבור בין התיאוריה לשטח, היא לשכפל את השיח הרצוי ולהימנע משיח מנכר בחברה הישראלית.

    עבודתה של הדוקטורנטית אוריאנה עבוד-ארמלי עוסקת בהשפעתו של חינוך דיאלוגי על יכולתם של צעירים ערבים להתמודד עם הקונפליקט בין הפרט לחברה במגזר הערבי בישראל. העבודה נעשית  בהנחיית פרופ' ויקטור פרידמן ופרופ' ג'יי רוטמן. אוריאנה חוקרת את החוויה של צעירים ערבים בישראל בסכסוך ואת השפעת תהליך החינוך על יכולתם של צעירים ערבים להתמודד עם קונפליקט זה. ברמה האישית, היא שואפת להעלות את קונפליקט-הזהות למודעות בחברה הערבית והישראלית. ברמה המדעית, אוריאנה מקווה שהמחקר יסייע להבנה טובה ומעמיקה יותר של מאפייני סכסוך זה ואת חשיבות הדיאלוג.