חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • ד

  ד"ר חזקי שוהם, התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן

  ספר חדש של ד"ר חזקי שוהם מבר-אילן מציע: שילוב סמלים ערביים ומוסלמים בעולם הסמלים היהודי-ישראלי כדי ליצור תרבות אזרחית ישראלית

  תאריך: 2018-01-28 שעה: 13:04

  באוניברסיטת בר-אילן התקיים ערב השקה לספר: "Israel Celebrates: Jewish Holidays and Civic Culture in Israel" של ד"ר חזקי שוהם מהתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות. הספר מבקש לבדוק את התרבות הישראלית כתרבות היהודית באמצעות חקר ההיסטוריה התרבותית של החגים היהודיים ומשמעותם ליהודים הישראלים היום.

  הספר מנתח את התרבות הישראלית כתרבות יהודית עצמאית, אחת מני רבות, שהתקיימו, ומתקיימות, לאורך ההיסטוריה היהודית. התרבות הישראלית מתאפיינת בקיום פוליטי של היהודים כחברת רוב במדינת לאום ובקיומו של מרחב ציבורי יהודי, ובכך היא נבדלת מתרבויות יהודיות אחרות בנות-זמנה – ובהן בעיקר ההלכה, המיסטיקה היהודית והתרבות היהודית-אמריקאית. 

  לדעת ד"ר שוהם התרבות הזאת משליטה על המרחב הציבורי מוטיבים שהיא רואה בהם מוטיבים "יהודיים", בין אם הללו מקיימים רציפות היסטורית עם מוטיבים מהתרבויות היהודיות האחרות ובין אם לאו. ד"ר שוהם מסביר כי הספר ממחיש את הדומיננטיות היהודית במרחב הציבורי באמצעות חקר ארבעה חגים יהודיים המשמשים כמקרי מבחן: פסח, ט"ו בשבט, יום כיפור ויום העצמאות. המחקר מתמקד בפרטים הקטנים של החגיגה – מי חוגג, בחברת מי, באלו אופנים ובעיקר מדוע . המחקר מבקש להסיק מסקנות לגבי תפקידה של התרבות היהודית בהקשר הרחב של תרבות החגיגה בעולם התעשייתי והבתר-תעשייתי ועל רקע מגמות תרבותיות המאפיינות את העידן המודרני המאוחר כמו העידן החדש, תרבות הצריכה וערכי המשפחה.

  מלבד תיאור החגים עוסק הספר גם בשאלה: מה יכולים החגים היהודיים, והסמלים והטקסים בכלל, לתרום לתרבות האזרחית בישראל? האם התרבות היהודית בגרסתה העממית עשויה להפוך לתרבות אזרחית, כפי שמתפקד, למשל, חג ההודיה בארצות הברית, שאותו חוגגים  מהגרים מכל מוצא אתני באשר הוא, בלב שלם ובדרכים שמחזקות את תחושת ההזדהות שלהם עם החברה הסובבת ואת האינטגרציה האזרחית שלהם בתוכה.

  הספר טוען כי הצלחת המהלך הזה תלויה בכינונו של מרחב סמלי ותרבותי משותף ליהודים ולערבים, שישלב את הסמלים הערביים, הפלסטיניים והמוסלמיים בתוך עולם הסמלים היהודי-עברי-ישראלי. המחקר נחתם בהצעת מחשבות ראשוניות ביותר בשאלה כיצד ניתן לעשות זאת, על בסיס הדינמיות של התרבות היהודית שהומחשה בגוף המחקר, המאפשרת לדון בתרומותיה הפוטנציאליות לשיפור התרבות האזרחית בישראל.