חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • חוקרות מביה"ס לחינוך גיבשו מודל חדשני להעסקת עובדים בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית

  תאריך: 2017-12-31 שעה: 7:16

  פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי והדוקטורנטית מירי בן עמרם מהמגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך בביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן פיתחו מודל להעסקת עובדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - מש"ה. שתי החוקרות הציגו את המודל בכנס השנתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. המודל נועד לסייע למשרד הרווחה בפיתוח גישה מערכתית לקראת פיתוח קוד התנהגות אתי למדריכי תעסוקה נתמכת ומעסיקים המלווים עובדים עם מוגבלות שכלית בעבודתם, תוך בחינת תהליכי הדרכה מגוונים.

  המחקר של פרופ שפירא לשצ'ינסקי ושל בן עמרם במימון קרן שלם בחן את הדילמות האתיות וכללי ההתנהגות האתיים של מדריכי תעסוקה נתמכת ומעסיקים  המלווים עובדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בשוק החופשי. המחקר הוגש למשרד הרווחה ועשוי לסייע בפיתוח קוד אתי המוסכם על המדריכים והמעסיקים במסגרות אלו. הממצאים הראו כי משחק תפקידים באמצעות סימולציות בקרב המדריכים או צפייה בהם בקרב המעסיקים משפיעים על העצמתם ותחושת המסוגלות של המשתתפים, תוך שיפור עמדות כלפי תעסוקת עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשוק החופשי.

  במחקר השתתפו ארגונים רבים כגון: חברת חשמל, אינטל, מלונות, מפעלי מזון,  ארגוני פארם, וכן עסקים זעירים, כגון: חנויות שונות (פרחים, מזון) המעסיקים עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בליווי מדריכי תעסוקה נתמכת. ממצאי המחקר מעלים כי תעסוקת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית מעלה דילמות אתיות מורכבות כתוצאה מחסמים שונים הניצבים בפניהם בשוק העבודה הן בקרב המעסיקים והן בקרב מדריכי תעסוקה נתמכת.

  המחקר העלה מגוון דילמות אתיות מרכזיות המשותפות הן למעסיקים והן למדריכי תעסוקה נתמכת כגון: טובת העובד עם מוגבלות שכלית התפתחותית מול טובת הארגון, שוויוניות  כלפי כלל העובדים בארגון מול התחשבות בעובד עם מוגבלות שכלית התפתחותית. דילמות אלו העלו את הצורך בפיתוחם של כללי  התנהגות אתיים המשותפים למעסיקים ולמדריכי תעסוקה, כללים שעשויים לסייע להתמודד עם האתגרים הכרוכים בתעסוקה נתמכת, תוך הרחבת מעגל תעסוקת מוגבלות שכלית התפתחותית בשוק החופשי.

  בעקבות המחקר שערכו פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי והדוקטורנטית בן עמרם פותחו ארבעה סרטוני הדרכה בשיתוף שחקנים המעלים מגוון דילמות אתיות וכללי התנהגות אתיים שיקדמו כתיבת קוד התנהגות אתי למדריכי תעסוקה נתמכת ולמעסיקים. בכנס לקחו חלק כ- 900 משתתפים, ועשרות רבות של מרצים מתחומי דעת שונים, אנשים עם מוגבלות ופעילי שטח, ארגוני מגזר שלישי, נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים רבים נוספים. אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הודה לחוקרות ואמר כי השתתפותן בכנס והרעיונות שהוצגו במהלכו מעידים על המחויבות העמוקה לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועל העשייה הרבה הנעשית בתחום.