ספר חדש לרב דר חיים טלבי מביהס ללימודי יסוד באוניברסיטת בר-אילן: וזאת התורה-מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל | אוניברסיטת בר-אילן

חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • ספר חדש לרב ד"ר חיים טלבי מביה"ס ללימודי יסוד באוניברסיטת בר-אילן: "וזאת התורה"-מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל

  תאריך: 2017-07-27 שעה: 12:04

  הרב ד"ר חיים טלבי מביה"ס ללימודי יסוד באוניברסיטת בר-אילן פרסם באחרונה ספר חדש: "וזאת התורה"-מנהגי קריאת התורה בעדות ישראל.

  הספר נכתב בעקבות מחקר שהתחקה אחר שורשי ההלכות ומנהגי הקריאה בתורה, ומתאר  את התפתחות המנהגים במשך הדורות.

  הספר דן במנהגיהן של קהילות רבות: אשכנז, ספרד, איטליה, תימן, מרוקו, לוב, תוניסיה, חאלב, קוצ'ין ועוד. לצד זה בוחן הספר את מקורות מנהגי הקריאה, מקורות חז"ל, המשנה, התלמוד והמדרש, תשובות הגאונים, ראשונים ואחרונים, ספרי הפוסקים וספרות המנהגים. כל זה, בשילוב דרכי המחקר ההיסטורי הספרותי והחברתי, מאיר את המתרחש בימינו במנהגי העדות.

  הספר עוסק במנהגי הקריאה בתורה, ובהם גם: מכירת העליות, אמירת "בריך שמיה", הגבהת ספר התורה וההצבעה עליו,  הזמנת העולה לתורה, סדר העולים, עליית קטן, שבת חתן, שבתות מיוחדות ועוד. להבנת שרשיהם של מנהגי הקריאה בתורה, המהווים חלק מרכזי וחשוב בעבודת ה' בבית הכנסת, יש חשיבות רבה במיוחד בימינו אלה עקב ריבוי הנישואין הבין-עדתיים והמפגשים בין העדות.

  הרב ד"ר חיים טלבי, הוא מרצה ליהדות באוניברסיטת בר-אילן, ועוסק בחקר מנהגיהן של עדות ישראל. הוא פרסם מחקרים רבים בספרות ההלכה והמנהג ומכהן כרב בקהילת "אהבת ישראל" ברחובות.