חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • פרופ' מיכאל סופר, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

  פרופ' מיכאל סופר, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

  פרופ' מיכאל סופר מונה ליו"ר הוועדה הלאומית לגיאוגרפיה

  תאריך: 2017-04-02 שעה: 8:13

  פרופ' מיכאל סופר מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה בבר-אילן מונה ליו"ר הוועדה הלאומית לגיאוגרפיה. פרופ' סופר ישמש כנציג הישראלי הלאומי בארגון הגאוגרפי המרכזי בעולם IGU גוף שתפקידו לקדם את תחומי הדעת בגיאוגרפיה. כחלק מפעילותו של הגוף, מתקיימים מחקרים גיאוגרפיים, ופעולות הוראה ומחקר בתחום הגיאוגרפיה. הגוף פועל באמצעות הוועדות הלאומיות המקצועיות המיוצגות בו, וכל אחת עוסקת בנושא ייחודי לה. ה- IGU מארח את הקונגרס הגיאוגרפי הבינלאומי כל ארבע שנים, ומקדם גם כנסים אזוריים ופגישות בנושאים שונים.

  הוועדה הלאומית לגאוגרפיה פועלת לקדם את מטרות האיגוד בישראל תוך התייחסות ספציפית להיבטים בינלאומיים. כחלק מהמטרות, גם שמירה על מעמד ישראל בקהילה הגאוגרפית, מעורבות של ישראלים בוועדות המקצועיות, קידום מחקרים  משותפים וכן קיום מפגשים בין הוועדות הלאומיות.

  פרופ' מיכאל סופר הוא מומחה בתחום הגיאוגרפיה הכלכלית ומרצה במחלקה לגיאוגרפיה בבר- אילן מאז 1998. פרופ' סופר חוקר את השינויים הכלכליים במרחב הכפרי של ישראל ואת השינויים הכלכליים והחקלאיים בעולם השלישי ובמזרח אירופה. מחקרו האחרון עסק ביכולת של יזמות כפרית למנף ולפתח את המקום והאזור של הכפר. "היזמות העסקית בקרב משקי בית ביישובים הכפריים בישראל היא תופעה חדשה יחסית המתפשטת בקצב מהיר, בעיקר בשנים האחרונות", מסביר פרופ' סופר.