חדשות בר-אילן

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • ד

  ד"ר סיגל עדן, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

  מחקר של ד"ר סיגל עדן ועטרה אורן מביה"ס לחינוך: היכולת החברתית של ילדים עם אוטיזם השתפרה בעזרת מחשב

  תאריך: 2017-02-22 שעה: 15:18

  מחקר חדש שנערך בביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר-אילן על ידי ד"ר סיגל עדן ועטרה אורן, פיתח תכנית התערבות מתווכת-מחשב שנועדה לשפר את היכולת הפרו-חברתית אצל ילדים בספקטרום האוטיסטי ולצמצם את הפער בינם לבין ילדים בהתפתחות תקינה.

  ד"ר עדן מסבירה "אחד התחומים החשובים, המתפתחים בילדות המוקדמת, הוא התחום החברתי. יכולת פרו-חברתית החיונית לפיתוח תחום זה, מוגדרת כיכולת להפנות התנהגויות ורגשות חיוביים כלפי אדם אחר, במטרה להביא לו תועלת, להיות מודע למצוקת האחר ולדאוג לו (למשל הגשת עזרה, ניחום, שיתוף ועוד). יכולת זו הינה בסיס חשוב, התורם לחיזוק קשרים בין אישיים והיא בעלת השפעה חיובית על ההסתגלות החברתית, על הדימוי העצמי ועל רווחתו הפסיכולוגית של האדם הנוקט אותה. ילדים עם יכולת פרו-חברתית גבוהה הינם ילדים אהובים ואהודים יותר על חבריהם, בהשוואה לאחרים. ילדים בספקטרום האוטיסטי לרוב אינם רוכשים בקלות ובטבעיות יכולת זו. למרות הקושי החברתי הבולט, לא רבים הם המחקרים שהתמקדו בתחום היכולת הפרו-חברתית בגיל הגן.

  בעקבות מחקר חדש שערכתי בביה"ס לחינוך במשותף עם עטרה אורן, פותחה  תכנית התערבות מתווכת-מחשב שמטרתה לשפר את היכולת הפרו-חברתית אצל ילדים בספקטרום האוטיסטי ולצמצם את הפער בינם לבין ילדים בהתפתחות תקינה. התערבות ממוחשבת הינה דרך הוראה ולמידה יעילה לילדים בספקטרום האוטיסטי, בין היתר, משום שהם נוטים להעדיף סביבה צפויה ומובנית, נוטים לחשוב וללמוד ויזואלית וזקוקים לחזרתיות ושליטה בסביבה. בנוסף, מחשבים יכולים לפצות על קשיי שפה ותקשורת שלרוב מאפיינים ילדים בספקטרום האוטיסטי. ילדים אלה מביעים עניין רב במחשבים, מגלים מוטיבציה גבוהה ומעדיפים ללמוד בעזרתם".

  תכנית ההתערבות במחקר התבססה על עקרונות ה- CBT (Cognitive Behavioral Therapy)  ובהם מיקוד בקוגניציה ושילוב של למידה קוגניטיבית יחד עם התנסות פעילה. במחקר השתתפו 58 ילדים בני 4 עד-7, כמחציתם ילדים בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה וכמחציתם בהתפתחות תקינה. הילדים בספקטרום האוטיסטי חולקו אקראית לשתי קבוצות. באחת התנסו הילדים בהתערבות בתיווך מחשב, שכללה תוכנה מיוחדת ומצלמת וידאו, ובשניה התנסו בתכנית שאינה מתווכת-מחשב, שכללה סמלים ותמונות מודפסות. ההתערבות הועברה בגנים, בתיווך החוקרת, לזוגות ילדים וכללה 9 מפגשים, שבהם הוצגו סיטואציות חברתיות בסביבות הגן, המזמנות התנהגויות פרו-חברתיות. ההתערבות כללה שלבים בפתרון בעיות. לאחר הפעילות הממוחשבת המחיזו הילדים את הסיטואציות ואת דרכי התגובה והתוצאות באופן פעיל וצפו בסרטונים. לפני ההתערבות ולאחריה נבחנו היכולות הפרו-חברתיות של כל הילדים באמצעות תצפית מובנית על פעילות משותפת שתועדה בצילום וידאו ותוצאותיה קודדו בהתאם לפרמטרים אחידים ומוסכמים.

  ניתוח התוצאות מעלה, שלפני העברת תכנית ההתערבות, הראו הילדים בהתפתחות התקינה יכולת פרו-חברתית גבוהה יותר מילדים בספקטרום האוטיסטי. פער זה צומצם משמעותית לאחר ההתערבות. הממצא הזה תואם את הספרות המחקרית בנושא, המצביעה על התועלת שיש בהתערבות בתחום החברתי בגיל הרך, בתקופה שבה המוח עדיין גמיש וניתן להביא לשינויים משמעותיים בתפקודו. בהתייחס להשוואה בין ההתערבות עם תיווך מחשב ובלי תיווך נמצא כי, בחלק מן המדדים של היכולת הפרו-חברתית, תכנית ההתערבות מתווכת-המחשב הביאה לשיפור משמעותי יותר בקרב הילדים בספקטרום האוטיסטי, לעומת תכנית ההתערבות שאינה מתווכת מחשב ואף בהשוואה לילדים בהתפתחות תקינה. ממצא זה מדגיש את היעילות והיתרון המשמעותי של שימוש בטכנולוגיה בעבודה עם ילדים בספקטרום האוטיסטי. החוקרות ממליצות להמשיך ולבחון את השפעת תכנית ההתערבות מתווכת-המחשב, להרחיבה ולפתחה.

   

  המחקר פורסם לראשונה בעיתון "הארץ"