חדשות בר-אילן

חדשות בר-אילן

הממשלה אישרה את הקמת בית הספר לרפואה בגליל על ידי אוניברסיטת בר-אילן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו: "מדובר בפרויקט בעל חשיבות לאומית ואנו נחליט ונבצע אותו".

 ממשלת ישראל אישרה את הקמתו של בית הספר לרפואה בגליל על ידי אוניברסיטת בר-אילן.
 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יעמודבראש צוות שרים שיעקוב, ילווה ויקדם את הקמת בית הספר החמישי לרפואה בישראל– בעירצפת. כך החליטה הממשלה פה אחד בישיבתה הבוקר.

ראש הממשלה אמר בישיבה כי"אני רואה בהקמת בית ספר לרפואה בצפת מנוף ענק לפיתוח הגליל ולפיתוח מערכת החינוךומערכת הרפואה בצפון. מדובר בפרויקט בעל חשיבות לאומית ואנו נחליט ונבצע אותו".
 
פרופ' משה קוה, נשיא אוניברסיטת בר אילן שנבחרה להקים ולהפעיל את בית הספר לרפואהבגליל, אמר בדיון שיש לראות בפרויקט זה אירוע מכונן ושצפוי שלימודי הרפואה בצפתיחלו באוקטובר 2011. עוד דיווח פרופ' קווה שכבר ישנן הסכמות לשיתוף פעולה עתידי ביןהפקולטה המיועדת לבין בתי החולים והמכללות בצפון, וכי כבר בשלב הראשון של פתיחתהלימודים צפויות לעבור להתגורר בגליל כחמישים משפחות של מדענים ורופאים. כמו כן אמרשהקמת בית הספר תעודד עליה וחזרה לארץ של מדענים ואנשי רפואה ישראלים ויהודיםשנמצאים בחו"ל.
 
תאריך עדכון אחרון: 09/12/2010