Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

עבודה מהבית בימי קורונה

עבודה מהבית בימי קורונה

17/03/2020 | עבודה מהבית בימי קורונה

התפרצות הקורונה מאלצת רבים להתחיל לעבוד מהבית לתקופה שאינה ידועה. פרופ' ליאת קוליק מבית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן, כותבת על המשמעויות של מה שעשוי להיות פתרון זמני או ארוך טווח עבור רבים מאתנו.

בעבודה מהבית, בפרט כשהיא לאורך זמן, טמונים יתרונות ובצידם חסרונות, שכדי להפחיתם, יש צורך בהיערכות ובהתנהלות נכונה. ברמת הארגון, במניין החסרונות, עבודה מהבית כרוכה בהפחתת הפיקוח על העובד, ולמעשה מדובר בפיקוח מרחוק. לעיתים, מדדי התפוקה צריכים להשתנות ונדרשים יחסי אמון בין המעביד לעובד. אם ישנו שימוש לרעה ביחסי האמון או תפוקת העובד אינה ניתנת למדידה בפרמטרים ההולמים עבודה מרחוק, עשויים להיווצר קשיים. גם אבטחת המידע עלולה להיות בעייתית בעבודה מרחוק.

ברמת השפעת העבודה מהבית על בני המשפחה, ללא ניהול נכון עשויים להיגרם לחצים ומתחים. העובד מהבית עשוי לשדר לבני המשפחה, ובפרט לילדים, מסר כפול: מצד אחד "אני כאן בשבילכם בנעלי בית ובפיג'מה, נגיש וזמין לכל דבר", אך מצד שני, "אל תפריעו, אני צריך לעבוד".

ברמה האישית, כשהעבודה מהבית היא לאורך זמן, העובד שובר את שגרת חייו ויש אנשים ששינוי זה קשה עבורם. עבודה מרחוק מפחיתה את הקשרים החברתיים של העובד עם לקוחות, עמיתים וממונים ועשויה ליצור לאורך זמן תחושת ניתוק המביאה לתחושת בדידות, על כל המשתמע מכך מבחינה נפשית ורגשית.

עם זאת, בטווח הארוך לעבודה מהבית יש גם היבטים אופטימיים לא מעטים. בהיבט הארגוני, יש חיסכון במשאבים הנדרשים לתחזק סביבת עבודה קבועה. ברמת המשפחה, כאשר גם ילדים מצויים בבידוד ורמת החרדה עולה, יש בסביבה מבוגר נגיש היכול להרגיע ולתמוך. ברמה האישית, נחסכים מהעובד פקקי התנועה, והוא נמנע ממגע עם "גזלני זמן" כמו שיחות בטלות או הפרעות מעצם האינטראקציה הנובעת מקשרי עבודה פנים אל פנים.

נראה שכל התורה טמונה במילה אחת: ניהול נכון. עד כמה שניתן, יש לנהל את סביבת הבית ולארגן סביבת עבודה דומה לזו הקיימת בארגון. יש לנהל את פעילות הגומלין עם בני הבית ולהעביר מסר שעל פיו: כעת עובדים כאן ונא לכבד זאת! ברמה האישית, יש לפתח משמעת עצמית לעבודה רציפה ולעמידה בלוח זמנים למרות הפיתויים של הסביבה הביתית. רצוי למנוע גלישה בין תחום העבודה ליתר תחומי החיים, ולהיזהר ממצב שבו בשל היעדר גבולות ברורים, העבודה תפלוש אל חיינו יותר מדי ותשתלט על כל מרחבי החיים.

עבודה מהבית בימי קורונה

תאריך עדכון אחרון: 18/03/2020