עדכוני בחינות תשפ | אוניברסיטת בר-אילן
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • עדכוני בחינות תש"פ

  תאריך: 2020-07-05 שעה: 09:14  עד להודעה חדשה, לא יתקיימו בחינות בקורסים אקדמיים בנוכחות פיזית בקמפוס. אם יתקבל אישור מל״ג, בתיאום עם משרד הבריאות, לקיום חלק מהבחינות בקמפוס (בחינות פרונטליות), יקבלו הסטודנטים הודעה לגבי כל המבחנים שיתקיימו באופן פיזי בקמפוס. הבחינות יתקיימו במועדן המקורי כבחינה מקוונת או בהערכה חלופית, בהתאם למתווה שקבע כל מרצה בתחילת יוני.

  בחינות שלא ניתן לבצע באופן מקוון (לדוגמה, בחינות מעשיות), יתקיימו בקמפוס אם הדבר יתאפשר, בדומה לסדנאות ומעבדות, או שיידחו למועד מאוחר יותר. הסטודנטים יקבלו על כך הודעה באתר הקורס.


  סטודנט שרשום לבחינות חופפות יוכל לבצע רק בחינה אחת לפי בחירתו. הבחינה השנייה הוא תידחה למועד ב׳. אם יתקבל אישור לקיום בחינות בקמפוס, יתאפשר לקיים את שתי הבחינות החופפות ברצף באופן פיזי (לא מקוון) בחדר מיוחד בקמפוס. הודעה על כך, עם הנחיות מפורטות, תצא עם קבלת האישור.


  ברירת המחדל לבחינות היא בחינה שנמשכת שעתיים, אלא אם כן המרצה יחליט אחרת. על מנת להפחית אי ודאות ומתח מיותר, על המרצים לידע את הסטודנטים באתר המודל של הקורס, לפחות 12 שעות לפני הבחינה, על נהלים והנחיות ספציפיים לבחינה (כדוגמת פתיחת מצלמה, זמן בחינה, נהלי תקשורת עם המרצה ועוד). אני מדגיש שוב שנהלים יכולים להשתנות ממבחן למבחן, אך פורמט הבחינה שסוכם עליו (פתוח או רב-ברירתי) לא ישתנה.


  על המרצים לפתוח מפגש זום במהלך הבחינה, על מנת לענות לשאלות נבחנים שיועברו אליהם בצ׳ט. לחילופין, אפשר גם לנהל תקשורת בדוא״ל.


  מרצים רשאים לדרוש, כתנאי להשתתפות בבחינה, פתיחת מצלמה במפגש זום לכל אורך הבחינה. על כל הסטודנטים להיערך כבר עתה לאפשרות זו (מצלמת אינטרנט ומיקרופון או טלפון חכם עם מצלמה, חיבור לחשמל – שלא תיגמר הסוללה, תעודת מזהה).


  בכל מקרה של חשד להעתקה או פגיעה בטוהר הבחינה, המרצה רשאי לראיין את הסטודנט החשוד על תשובותיו בבחינה. כמו כן, ניתן לראיין באופן אקראי מספר סטודנטים גם ללא חשד קונקרטי. לא מדובר בבחינה נוספת, אלא רק בבדיקה של אמינות התשובות בבחינה.


  מרצה רשאי להחליט מראש, ולהודיע על כך לסטודנטים, שבבחינה יינתן ציון עובר בינארי (עובר/נכשל). יחד עם זאת, הבחינות ייבדקו במלואן וביסודיות, תוך מתן הערות שהתלמיד יוכל ללמוד מהן, ויינתנו ציונים כמותיים שיישמרו אצל המרצה. גם בקורס בו הציונים המספריים מראים חריגה משמעותית כלפי מעלה של הממוצע, המרצה רשאי לשנות את שיטת ההערכה מציון כמותי לציון מילולי (עובר בינארי).


  סטודנטים עם זכאות לתוספת זמן מתבקשים לוודא במייל מול המרצה שזכאותם אכן מוזנת.


  סטודנטיות בהריון הזכאיות לתוספת זמן מתבקשות להציג אישור רפואי באופן מיידי למדור תמיכה והנגשה לסטודנט (negishut.student@biu.ac.il).


  יציאה לשירותים מותרת רק בבחינות שאורכן מעל שעה וחצי, ועל פי נהלי הבחינות הרגילים (לאחר 45 הדקות הראשונות ועד 30 הדקות האחרונות). הקלות לזכאים מותנות בהצגת אישור ממדור תמיכה והנגשה לסטודנט או אישור רפואי על הריון, בזמן ההזדהות לפני תחילת המבחן. בבחינה מצולמת בזום, היציאה לשירותים תיעשה באישור המשגיח.


  בכל מקרה של שינוי בנהלים נעדכן בהקדם האפשרי.


  הסטודנטים מתבקשים לשמור על טוהר הבחינות. זכרו, הציונים נועדו לתת לכם, למרצה ולמחלקה מידע אמין על הישגיכם האקדמיים, ובכך להכינכם טוב יותר לקראת המשך הלימודים ועתידכם המקצועי.


  לשאלות ובירורים, אפשר לפנות למרכז שירות וגיוס.


  בהצלחה ובריאות איתנה!