הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
 • הצעת מלגות לסטודנטים ילידי דרום אמריקה

  תאריך: 2017-03-14 שעה: 14:53  מדור מלגות מודיע כי ניתן להגיש בקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי שהינם ילידי דרום אמריקה בלבד


   

  המועד האחרון להגשה: 27/04/2017

  ניתן להוריד את הטופס מאתר מלגות.