מכינה באנגלית למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה באנגלית 4 יחל או ציון אמירם 85 | אוניברסיטת בר-אילן

הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • מכינה באנגלית למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה באנגלית 4 יח"ל או ציון אמיר"ם 85

    תאריך: 2017-03-06 שעה: 10:41    הרשמה למכינה לאנגלית למועמדים שאינם עומדים בדרישות של 4 יח"ל באנגלית, כולל הכנה למבחן אמיר"ם.


    המכינה תתקיים כשלושה חודשים - מסוף יוני עד אמצע ספטמבר.


    לפרטים ולהרשמה למכינה באנגלית