יועצת הרקטור לקידום נשים באקדמיה

יועצת הרקטור לקידום נשים באקדמיה

נשים מהוות כמחצית מבוגרי התואר השלישי בארץ ובעולם, אולם ככל שמתקדמים בסולם האקדמי שיעורן קטן. הסיבות לתופעה זו רבות ובין היתר קשורות בקושי שבשילוב חיי משפחה וקריירה, חוסר מודעות ונגישות למידע הקשור במסלולי הקידום ומאגר גיוס מוגבל בהיקפו בקרב הסגל הבכיר.

לאור אי-השוויון המגדרי ומטעמים של צדק והוגנות כמו גם המצוינות האקדמית עצמה, הציבה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) את קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה כיעד לאומי. בשנת 2011 הוקם צוות בראשותה של פרופ' רבקה כרמי לבחינת השתלבותן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה (הדוח המלא). הצוות ערך סקירה מקיפה של נתונים לגבי מצבן של נשים באקדמיה בישראל ובעולם, וכן בחן ניירות עמדה של גורמים שונים הפעילים בנושא. ניתוח הנתונים העלה פערים מגדריים משמעותיים ברמות הסגל השונות אשר הולכים וגדלים עם ההתקדמות בדרגה, וכן חסמים וקשיים ייחודיים העומדים בפני נשים בשלבי הגיוס והקידום באקדמיה.

הצוות העביר המלצות אופרטיביות ליישום שאושרו על ידי ות"ת ומל"ג, שעיקרן:
בכל מוסד תכהן יועצת לנושא קידום מעמד הנשים.
קידום מדיניות של הארכת משך המלגה לדוקטורנטיות או לדוקטורנטים בגין לידה.
השקעת מאמצים לאיתור מועמדות מתאימות לאיוש משרות וקידום פתיחות לחלופות ראויות לפוסט-דוקטורט בחו"ל.
בחינת דרכים לסיוע כלכלי מיוחד ומוגדל לנשים מצטיינות היוצאות לפוסט-דוקטורט בחו"ל.
הארכת משך הזמן לקביעות בגין לידה בתקופה שבין הקבלה למוסד ועד לשלב הקביעות. הכלל חל על נשים וגברים שניצלו את חופשת הלידה על פי חוק.
קידום ייצוג הולם של נשים בוועדות המוסדות להשכלה גבוהה.
כתיבת ופרסום דוח שוויון מגדרי.

במטרה להמשיך ולקדם את נושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה, הוקמה ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בראשות פרופ' רות ארנון – נשיאת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים. ועדה זו אספה נתונים עדכניים, מיפתה חסמים הקשורים בייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה, וגיבשה המלצות עדכניות המבוססות על עקרונות של העלאת מודעות ויצירת מחויבות מוסדית, והפצה פומבית של נתונים (דוח הוועדה המלא).

כיועצת הרקטור לקידום נשים באוניברסיטת בר-אילן אני רואה במיצוי היכולות האקדמיות של נשים והסללתן לרמות הבכירות ביותר בעולם האקדמי יעד ואתגר מרכזיים בתפקידי. אני פועלת מתוך אמונה שניתן להגיע לשוויון אקדמי מבלי להתפשר על מצוינות, ללא קשר למגדר. לשם כך במסגרת תפקידי אפעל לקידום השוויון המגדרי באוניברסיטה, להנגשת מידע רלוונטי בנושא העצמה נשית ומלגות ייחודיות, ולקידום נשים במסלולים האקדמיים.

אשמח להצעות ופניות ברוח השוויון המגדרי באקדמיה.

דוח שוויון מגדרי תשע"ו, אוניברסיטת בר-אילן

ליצירת קשר: פרופ' רונית שריד, ronit.sarid@biu.ac.il


דף פייסבוק
הדף מאפשר שיח בין סטודנטיות וחברות סגל במרחב האקדמי ומהווה פלטפורמה דינמית למידע והנגשה של נושאים הקשורים בנשים באקדמיה. האתר כולל קישורים ומידע אודות אירועים וחדשות בזיקה לנשים ולמסלול האקדמי.

חדרי הנקה בקמפוס
בניין 1335 (מוזיקה), חדר 213 (את המפתח ניתן לקבל במזכירות המחלקה למוזיקה).
בניין 535 (המדרשה לנשים), קומה ב', במועדון.
בניין 305 (משפטים), חדר 126.
בניין 211 (כימיה), חדר 320 (את המפתח ניתן לקבל במזכירות המחלקה לכימיה).

להלן:
תקנון זכויות אקדמיות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, היריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה.

הטרדה מינית
תקנון למניעת הטרדה מינית.
נציבות האוניברסיטה למניעת הטרדה מינית.

קרנות למלגות בתר-דוקטור (פוסט-דוקטורט)
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת), תכנית מלגות ות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות.
קרן חינוך ארה"ב-ישראל Fulbright.
 קרן יד הנדיב-רוטשילד – לקבלת פרטים וטפסי בקשה יש לפנות אל: "עמיתי הנדיב", ת"ד 7912, ירושלים, 91078. טלפון: 02-5665107, שלוחה 310. אפשר גם לפנות באמצעות הדוא"ל: natania@yadhanadiv.org.il.
קידום נשים במדע (מכון ויצמן).
אונסק"ו ולוריאל למען נשים במדע.
הקרן הבין-לאומית לחינוך אייסף (ISEF Foundation).
מאגר מידע למלגות בין-לאומיות ייעודיות לנשים.
מלגות בתר-דוקטור לנשים להשתלמות בחו"ל, אוניברסיטת בר-אילן (ניתנות שתי מלגות בשנה).

המדרשה לנשים

שירות פסיכולוגי
באוניברסיטת בר-אילן פועל שירות פסיכולוגי.
עלויות טיפולים, דרך הפנייה ופרטים כלליים על השירות, מופיעים באתר האוניברסיטה.

המעון לגיל הרך
מעון "אמונה".

ארגונים ועמותות
"אחותי" – למען נשים בישראל.
איגוד נשים אקדמיות בישראל.
"אמונה" – תנועת האישה הדתית-לאומית.
"אישה לאישה" – מרכז פמיניסטי, חיפה.
"אסימון" – אתר הנשים של ישראל.
האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר.
הדרך למעלה להעצמה אישית.
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת.
המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה.
התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן.
"ויצ"ו" – תנועת נשים ציונית למען החברה בישראל.
"כ"ן" – כוח נשי.
מרכז "אדווה" – מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל – מגדר.
"נעמ"ת" – תנועת נשים עובדות ומתנדבות.
"נשר" – נשים ברשת.
"קולך" – פורום נשים דתיות.
שדולת הנשים בישראל.
(AWIS) Association for Women in Science.

 

 

תאריך עדכון אחרון: 14/02/2017