Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת כי תשא

פרשת כי תשא

החוויה הדתית בסיכוך כפו של הקב"ה - שלמה דוב רוזן
אם אכן הובטח למשה לראות את "אחורי" ה', תמוה הדבר שאירוע זה אינו מתואר בהמשך. מסופר שה' עבר על פניו, ובעוברו קרא את מידות הרחמים. לא כתוב שלאחר מכן ראה משה משהו נוסף. עוד
 
"וראה כי עמך הגוי הזה" - רפאל ישפה
לאחר סיפור חטא העגל בפרשתנו מופיעה סוגיית הבקשות שביקש משה מהקב"ה. פירושים שונים הוצעו לבקשותיו ולשונו של משה, אבל ברצוני להציע שפירוש הרמב"ם לסיפור זה מהווה פתרון כוללני לסיפור. עוד
 
מה בין שלוש עשרה מידות לעשרת הדיברות? - ד"ר יושי פרג'ון
בפרשתנו משה זוכה להתגלות נבואית נשגבת שזכתה לכינוי: "י"ג מדות של רחמים". עוד
 
טיבם ומקורם של לוחות הברית - ד"ר אלי גורפינקל
המקרא מייחס לקב"ה את יצירת לוחות הברית הראשונים ואת חקיקת הכתב בהם: "וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱ­‑לֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת". עוד
 
בין עגל הזהב לצלם הזהב של נבוכדנצר – ד"ר נעמה גולן
חטא העגל הנזכר בפרשת כי תשא הוא אחד החטאים החמורים בתולדות עם ישראל. עד כדי כך חמור הוא,
שבעקבותיו מבקש ה' לכלות את עם ישראל ולעשות את משה לגוי גדול. תיאורו של חטא זה מתעצם בעזרת
ניגוד שיוצר הכתוב בין משה לבין העם. עוד
 
כיצד הרהיב משה עוז לשבור את הלוחות? - הרב עמיהוד סלומון
מעשה שבירת הלוחות מעורר השתאות. משה רבנו קיבל מא-לוהים את לוחות הברית, על מנת למסור אותם לישראל.
למעשה, זהו החפץ היחיד שניתן אי-פעם מידי הא-ל לאדם. משה יורד מההר, רואה את מעשה העגל, ובלא הוראה
מגבוה – שובר את הלוחות. עוד
 
מצוות "מחצית השקל" והמטבעות שמצא רמב"ן בעכו – פרופ' יוסף עופר
רבי משה בן נחמן כתב את פירושו לתורה בהיותו בספרד. בסוף ימיו עלה רמב"ן לארץ והביא עמו עותק של פירושו לתורה, ובהיותו בארץ הוסיף לפירושו למעלה משלוש מאות קטעים. ברוב קטעי התוספות לא ניכר כי מדובר בתוספות מאוחרות לפירוש, אולם ניתן לגלות זאת על פי רשימות עדכון ששלח רמב"ן ושלחו אחרים לגולה, כדי שמי שבידו עותק של המהדורה הראשונה, יוכל לעדכנו ולהשלימו. קטעי תוספת אחרים ניתן לזהות באמצעות השוואה של כתבי היד של הפירוש זה לזה. עוד
 
וַיִּנָּחֶם ה': השפעתו של האדם על א-לוהיו – ד"ר יסכה זימרן
חומרתו של חטא העגל בעיני ה' עולה ממספר לשונות בדבריו אל משה: לדוגמה, בַּתיאור "כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ" מוצג החטא באמצעות השורש שח"ת, המתבאר במקרא כקלקול מוסרי או פיסי. מכיוון שבפסוק זה הפועל "שִׁחֵת" מופיע ללא מושא, הרי שאפשר להחיל עליו את שתי המשמעויות: העם נשחת מבחינה מוסרית, או: העם עומד להישחת השחתה פיסית. ערפול זה יוצר קשר בין המעשה לבין השלכתו. בדרך זו רומז הפסוק שמעשי ישראל הם שהביאו בצורה טבעית לעונש הקשה. עוד
 
מה למשה רבינו ולפילוסופיה של קאנט - הרב ד"ר מיכאל אברהם
בפרשתנו משה רבנו עומד בנקרת הצור, ומנהל דו-שיח תמוה מאוד עם הקב"ה. וכי משה לא ידע שלא ניתן לראות את האלוקים? מדוע את אחוריו של האלוקים כן ניתן לראות? מה ההבדל בין ראיית פניו וכבודו לבין ראיית אחוריו? ברצוני לקשור זאת לסוגיה יסודית בתורת ההכרה הפילוסופית (אפיסטמולוגיה), ולהציע פירוש אפשרי לדברים. עוד
 
טֶרֶם קְרָאוּךָ עֲנִיתָם/יוֹדְעִים לַעֲתוֹר וּלְרַצּוֹת - אפרים חזן
י"ג מידות נעשו מרכזן של תחינות, סליחות ותחנונים. ברוב המנהגים הן נאמרות בכל יום, חוץ מימים הנחשבים ימי מועד ושמחה, ובכל המנהגים הן נאמרות בסדרי הסליחות ובתפילות יום הכיפורים. השלד המרכזי של פיוטי הסליחות עומד על י"ג מידות ופסוקי רחמים. וכבר בראשיתו של הפיוט הקדום במאות השלישית והרביעית נכתבו פיוטי הקדמה לאמירת י"ג מידות. כזה הוא הפיוט "אנשי אמונה אבדו", המתאר דמותם של צדיקים ראשונים העומדים בפרץ ו'דוחים את הגזרות' על פי דמותו של משה, העומד לפני ה' ומבקש על עמו. עוד
 
"לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" - חיים דוד מימרן
רבים מן המפרשים עסקו בטעם איסור בשר בחלב, מהם תלו את האיסור בסיבות בריאותיות-חינוכיות ומהם קבעו שהוא חלק ממערכת חוקים נטולי הסבר הגיוני אנושי שמטרתם לבטא משמַעת למצוות ה'. הרמב"ם ראה באיסור זה דוגמה להרחקה מעובדי עבודה זרה. לדעתו, התורה אסרה עלינו מעשים שנהגו עובדי עבודה זרה כדי שלא נלמד ממעשיהם ושלא נלך בדרכם. עוד
 
מעשה העגל במשנת רמ"מ שניאורסון - הרב ד"ר יעקב גוטליב
חטא העגל ידוע כאחד החטאים החמורים ביותר של עם ישראל, אם לא החמור בהם. במאמר זה אני מבקש להציג את גישתו המיוחדת של האדמו"ר מלובביץ', רבי מנחם מענדל שניאורסון (להלן: רמ"מ), לחטא העגל. דרכו של רמ"מ לדרוש את שם הפרשה כמבטא את מהותה של הפרשה, ולא רק סימן טכני. עוד
 
רהבתנות וצניעות בעבודת הא-ל - עו"ד אלישי בן-יצחק
רבות נזקקו פרשני המקרא אף בדורנו אנו לפשר שבירת הלוחות הראשונים על ידי משה, ואכן טעמים והסברים רבים ניתנו לקושיה זו. לצורכי רשימה זו אבקש לעמוד בקצרה על אחד ההסברים המופיעים במדרש בשאלת שבירת הלוחות הראשונים, ועל השלכותיו לימינו אנו. עוד

"מֶה-עָשָׂה לְךָ הָעָם הַזֶּה כִּי-הֵבֵאתָ עָלָיו חֲטָאָה גְדֹלָה" - גב' יונה בר מעוז
בפירושו לספר שמות ציין מ"ד קסוטו את הדמיון בין השאלה ששואל משה את אהרן אחיו לאחר חטא העגל ובין השאלה ששואל אבימלך את אברהם לאחר שלקח את שרה אשתו. הדמיון בין שני הסיפורים מתבטא לא רק בהנחה שהשואל מניח שבוודאי הייתה סיבה מוצדקת להתנהגות הנשאל אלא במרכיבים נוספים, ובהם המהלך הכללי של האירועים. עוד
 
תאריך עדכון אחרון: 17/02/2020