סקר רמת הוראה סמסטר ב תשע"ד

סקר רמת הוראה סמסטר ב תשע"ד

 

תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר ב' תשע"ד

 מרצים יקרים, סטודנטים יקרים,

 אנו שמחים לפרסם את תוצאות סקר ההוראה לסמסטר א' תשע"ד.

 שיעור ההיענות לסקר האינטרנטי עמד הפעם על 46.44% .

אנו מודים לכל ציבור הסטודנטים שנטלו חלק בסקר.

הקריטריונים לפרסום תוצאות בקורס הם: 5 משיבים לפחות, 30% מענה ומעלה, ציון משוקלל 2.5 לפחות.

לתשומת ליבכם, מפורסמות גם תוצאות הסקר לתרגילים במחלקות הרבלנטיות וכן תוצאות הקורסים המתוקשבים במלואם.

ברצוני להודות לגב' דבורה זייגר, ראש חטיבה שירות לסטודנט באגודת הסטודנטים, על סיועה בשיווק הסקר וכמובן לכל העושים במלאכה במרכז לתשתיות תיקשוב ומידע.

           

בברכה,

 

 

פרופ' מרים פאוסט

סגנית הרקטור

  

שם היחידה

דו"ח מחלקתי

שביעות רצון מתרגול

שביעות רצון מקורסים מתוקשבים

ב"א רב תחומי מדעי הרוח

דו"ח מחלקתי

 

 

מינהל המכללות

דו"ח מחלקתי

 תרגול

מתוקשבים 

ביה"ס למינהל עסקים

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

ביה"ס לחינוך

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

ביה"ס לעבודה סוציאלית

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

דיפלומה

דו"ח מחלקתי

 

 

החוג המשולב במדעי החברה

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

ב"א רב תחומי יהדות

דו"ח מחלקתי

 

 

אנגלית שפה זרה

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לתלמוד ותושב"ע"-המגמה לתושב"ע

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

המחלקה לאופטומטריה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לאנגלית

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לג"ג

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה להיסטוריה

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

המגמה ליהדות זמננו

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לכימיה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לכלכלה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה ללימודי א"י

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

המחלקה למז"ת

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

המחלקה ללימודי מידע

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

המחלקה ללימודים קלאסיים

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה ללשון עברית

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה למדעי המדינה

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

המחלקה למדעי המחשב

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה למוזיקה

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

המחלקה למחשבת ישראל

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

המחלקה למתמטיקה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לניהול

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

המחלקה לסוציולוגיה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לספרות משווה

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

המחלקה לספרות ע"י

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לערבית

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לפילוסופיה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לפיסיקה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לפסיכולוגיה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לקרימינולוגיה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

המחלקה לתולדות ישראל

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לתלמוד ותושב"ע-המגמה לתלמוד

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לתנ"ך

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

המחלקה לתרבות צרפת

דו"ח מחלקתי

 

 

המחלקה לתרגום

דו"ח מחלקתי

 

 

לימודי יסוד ביהדות

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

הפקולטה להנדסה

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

הפקולטה למדעי החיים

דו"ח מחלקתי

תרגול

 

הפקולטה למשפטים

דו"ח מחלקתי

 

 

לימודי יסוד בפילוסופיה יהודית

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

לימודי יסוד בתולדות ישראל

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

לימודי יסוד בתלמוד

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

לימודים בינתחומיים

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

פרי-מד

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

תעודת הוראה

דו"ח מחלקתי

 

מתוקשבים

ביה"ס לתקשורת

דו"ח מחלקתי

תרגול

מתוקשבים

היחידה להבעה אקדמית ואולפן

 

תרגול

מתוקשבים

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 13/03/2017