תוצאות סקר רמת הוראה סמסטר א', תשע"ד

תוצאות סקר רמת הוראה סמסטר א', תשע"ד

תוצאות סקר רמת הוראה, סמסטר א' תשע"ד

 

מרצים יקרים, סטודנטים יקרים,

 אנו שמחים לפרסם את תוצאות סקר ההוראה לסמסטר א' תשע"ד.

 שיעור ההיענות לסקר האינטרנטי עמד הפעם על 40% .

אנו מודים לכל ציבור הסטודנטים שנטלו חלק בסקר.

הקריטריונים לפרסום תוצאות בקורס הם: 5 משיבים לפחות, 30% מענה ומעלה, ציון משוקלל 2.5 לפחות.

לתשומת ליבכם, מפורסמות גם תוצאות הסקר לתרגילים במחלקות הרבלנטיות וכן תוצאות הקורסים המתוקשבים במלואם.

 

ברצוני להודות לגב' דבורה זייגר, ראש חטיבה שירות לסטודנט באגודת הסטודנטים, על סיועה בשיווק הסקר וכמובן לכל העושים במלאכה במרכז לתשתיות תיקשוב ומידע.

           

בברכה,

 

פרופ' מרים פאוסט

סגנית הרקטור 

           

אופטומטריה: פרונטלי תירגול לימודי יסוד-פילוסופיה יהודית סוציולוגיה: פרונטלי תירגול
אנגלית: פרונטלי תירגול לימודי יסוד-תול' ישראל: פרונטלי ומתוקשב ספרות משווה: פרונטלי מתוקשב תירגול
אנגלית שפה זרה לימודי יסוד-תלמוד: פרונטלי ומתוקשב ספרות עם ישראל: פרונטלי ומתוקשב
ב.א. רב תחומי במדעי החברה: פרונטלי ומתוקשב   תירגול לימודי יסוד ביהדות: פרונטלי ומתוקשב עבודה סוציאלית: פרונטלי מתוקשב תירגול
ב.א. רב תחומי במדעי הרוח לימודי מידע: פרונטלי מתוקשב תירגול ערבית
גיאוגרפיה: פרונטלי תירגול לימודים בינתחומיים: פרונטלי תירגול פילוסופיה: פרונטלי תירגול
דיפלומה: פרונטלי תירגול לשון עברית פיסיקה: פרונטלי תירגול
הבעה אקדמית ואולפן: פרונטלי ומתוקשב מדעי החיים: פרונטלי תירגול פסיכולוגיה: פרונטלי תירגול
הנדסה: פרונטלי תירגול מדעי המדינה: פרונטלי מתוקשב תירגול קרימינולוגיה: פרונטלי תירגול
הסטוריה של המז"ת מדעי המחשב: פרונטלי תירגול רב תחומי יהדות
הסטוריה כללית: פרונטאלי ומתוקשב מוזיקה: פרונטלי מתוקשב תירגול רפואה
חינוך: פרונטלי מתוקשב תירגול מחשבת ישראל תולדות ישראל
לימודים קלאסיים מינהל עסקים פרונטלי תירגול תרגום
יהדות זמננו משולב חברה: פרונטלי מתוקשב תירגול תלמוד ותושב"ע
כימיה: פרונטלי תירגול משפטים תנ"ך: פרונטלי ומתוקשב
כלכלה:פרונטלי תירגול מתמטיקה: פרונטלי תירגול תעודת הוראה: פרונטלי ומתוקשב
לימודי ארץ ישראל ניהול: פרונטלי מתוקשב תירגול תקשורת: פרונטלי מתוקשב תירגול
    תרבות צרפת

          

תאריך עדכון אחרון: 13/03/2017