תכניות לימודים בין-לאומיות

תכניות לימודים בין-לאומיות

המשרד הבינלאומי לעניינים אקדמיים הוקם על ידי סגן הרקטור בשנת 2013 במטרה ליצור ולקדם שותפויות אסטרטגיות ויוזמות בינלאומיות באוניברסיטה.

במקביל, המשרד פועל ליישום חזון הנשיא להפיכת אוניברסיטת בר-אילן ל"אוניברסיטת העם היהודי".  

המשרד פועל בשיתוף פעולה עם מחלקות האוניברסיטה השונות במטרה לפתח תכניות לימוד בינ"ל חדשות, ולייעל ולשפר את יכולתה של אוניברסיטת בר-אילן לקלוט סטודנטים בינלאומיים ולסייע לסטודנטים המעוניינים לצאת ללימודים בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים.

בין תפקידי המשרד:

-          טיפוח שותפויות  בינלאומיות בתחומי הוראה (להבדיל ממחקר)

-           סיוע למחלקות השונות בפיתוח  תכניות לימודים באנגלית ובשפות זרות

-          השתתפות בפרוייקטים לניידות סגל וסטודנטים במסגרת Erasmus+

-          שיתוף פעולה עם גורמים באוניברסיטה לשיפור התשתית האדמיניסטרטיבית והאקדמית לקליטת סטודנטים בינלאומיים

 

פרטי התקשרות:

המגדל (בנין 307) חדר 9

טל' 03-7384246

International.office@.biu.ac.il

צוות המשרד:

ראש המשרד: פרופ' שלמה רומי

מרכזת המשרד: שלומית שטרן (חזן) shlomit.stern@.biu.ac.il

ראש דסק שותפויות אסטרטגיות: דניאל שובל Daniel.schuval@mail.biu.ac.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 03/01/2018