Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

כללי

כללי

 אתר אוניברסיטת בר-אילן, הינו אתר מידע ושירות נרחב , המשמש את כלל הסטודנטים, אנשי הסגל, החוקרים, העובדים המנהליים של האוניברסיטה וכל המעוניין לקבל מידע אודות הפעילות האקדמית והמנהלית בבר-אילן.

האתר מהווה שער כניסה לאתרי היחידות השונות באוניברסיטה ולשירותים המקוונים הניתנים למגוון אוכלוסיות בתוך בר-אילן ומחוצה לה.

האתר מספק כלים ויישומים, תוך שימוש בטכנולוגיות המתחדשות, כגון: מנוע חיפוש בעברית ואנגלית, חיפוש אנשים בבר-אילן (Email Directory), איתור כתובות אתרי פקולטות ומחלקות, מפת התמצאות אינטרקטיבית הכוללת סיורים וירטואליים , מנגנון RSS  להתעדכנות בחדשות בר-אילן ועוד.

האתר כולל מידע מגוון ומתעדכן על שירותים לחברי הסגל האקדמי והמנהלי, כגון גישה למאגרי מידע אישיים מקוונים (קרנות מחקר),לוח זמנים אקדמי, תקנוני הסנאט,מאגרי טפסים ועוד.

כמו כן, אתר האוניברסיטה היה בין החלוצים בפרסומי מאמרים של פרשת השבוע. בנוסף לניהול ארכיב של אלפי מאמרים, האתר מאפשר גם להירשם לרשימת תפוצה לקבלת המאמרים החדשים, בסוף כל שבוע, בדוא"ל.

האתר מתוחזק תשתיתית ויישומית על ידי אגף תקשוב.

תאריך עדכון אחרון: 12/07/2012