מדריך טלפונים ודוא"ל של חברי הסגל - עדכון

חזרה למדריך

כיצד אני מוסיף את הפרטים שלי למדריך?
יש לפנות לצוות התמיכה ביישומים מינהליים במרכז לתקשוב ומידע: adminappl.support@mail.biu.ac.il , לצורך הגדרת דוא"ל ו/או הוספתו במדריך הטלפונים והדוא"ל של חברי הסגל.

כיצד אני מעדכן את הפרטים שלי, המופיעים במדריך?
לשינוי כתובת דוא"ל, יש לפנות לצוות התמיכה ביישומים מינהליים במרכז לתקשוב ומידע: adminappl.support@mail.biu.ac.il .

לשינוי טלפון פנימי או שם: סגל אקדמי, יפנו למזכירות המחלקה המעסיקה. אנשי סגל מנהלי , יפנו למדור משאבי אנוש.

שינוי מחלקה יתבצע באמצעות פניה למדור משכורת.

***פנסיונרים יבצעו את כל השינויים הנ"ל ע"י פניה לצוות התמיכה ביישומים מינהליים במרכז לתקשוב ומידע: adminappl.support@mail.biu.ac.il .

חזרה למדריך