סטודנטים

שכר לימוד

French Arabic Chinese English Hebrew

שכר לימוד

תשלומים והוראות הרשמה
לשנת הלימודים האקדמית תשע"ח 2017-2018

ראש המדור: איריס גל-רוה

צוות המדור: נחמה כהן, מזל אטש, אהרן חן, מאיה אגסי-יעקובוביץ', גרניט גורן

מיקום: בניין (ס"ל) יהדות 404, קומת כניסה, חדר 010

כתובת: מדור שכר לימוד, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 5290000

פקס03-7384075

דוא"ל: slimud.office@biu.ac.il

קבלת קהל:
ימים א', ג': 10:00-14:00
ימים ב', ה': 8:30-12:30
ימים ד', ו': אין קבלת קהל

טפסים:
הצהרת הסטודנט - ויתור על דמי רווחה ושירותים נלווים
הוראה לחיוב חשבון

 

תאריך עדכון אחרון: 17/01/2018