סטודנטים

שכר לימוד

French Arabic Chinese English Hebrew

שכר לימוד

תשלומים והוראות הרשמה לשנת הלימודים האקדמית תשע"ז 2016-2017

ראש המדור:

איריס גל-רוה

צוות המדור:
נחמה כהן, מזל אטש, אהרן חן, מאיה אגסי-יעקובוביץ', גרניט גורן

מיקום:
בניין (ס"ל) יהדות 404, קומת כניסה, חדר 010

כתובת:
מדור שכר לימוד, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 5290000

פקס:
03-7384075

דוא"ל:
slimud.office@biu.ac.il

קבלת קהל:

ימים א', ג'

10:00-14:00

ימים ב', ה'

8:30-12:30

ימים ד', ו'

אין קבלת קהל

טפסים:

הצהרת הסטודנט - ויתור על דמי רווחה ושירותים נלווים

הוראה לחיוב חשבון

תאריך עדכון אחרון: 20/08/2017