בוגרי ישיבות הסדר, קד"צ ומדרשות

בוגרי ישיבות הסדר, קד"צ ומדרשות

סטודנטים חדשים בוגרי ישיבות הסדר, מכינות קדם צבאיות ומדרשות לבנות בעלי נתוני קבלה גבוהים זכאים למלגת עידוד.

המלגות מיועדות לתמוך במימוש חזון מייסדי האוניברסיטה, "לקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח מסורת ישראל". 

אין צורך להגיש בקשה למלגה. הזכאות למלגת העידוד נבחנת לאחר ההרשמה לתואר ראשון והזוכים במלגה יקבלו על כך הודעה אישית.

תאריך עדכון אחרון: 21/09/2016