מלגות לבוגרי ישיבות הסדר, קד"צ ומדרשות

מלגות לבוגרי ישיבות הסדר, קד"צ ומדרשות

מלגות עידוד
(בטיפול המדור לקבלת תלמידים, טלפון: 9392* או 03-5317000)

מועמדים מצטיינים
קרן הרקטור לתלמידים מצטיינים מעניקה מלגות עידוד למועמדים מצטיינים חדשים בלבד בעלי ממוצע גבוה בבגרות ובפסיכומטרי ללא קשר למצבם הכלכלי וללא צורך בפנייה מיוחדת. מועמדים מתאימים יקבלו הודעה אוטומטית על זכאותם למלגה.

מועמדים בוגרי ישיבות הסדר/גבוהות/מכינות-קדם-צבאיות/מדרשות לבנות*
תינתנה מלגות למועמדים חדשים בלבד בעלי נתוני קבלה גבוהים בבגרות ובפסיכומטרי אשר ימציאו אישור לימודים בישיבות הסדר/מכינות-קדם-צבאיות/מדרשות לבנות. המלגות מיועדות לסייע במימוש חזון מייסדי האוניברסיטה "לטפח ולקדם את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת ישראל ומסורת ישראל", ומתוך מטרה שמועמדים אלו ישתלבו בעתיד בתכניות לימודים ובמסלולים מיוחדים בכיוון זה. ככלל, לא תתאפשר קבלת כפל מלגות שכ"ל מטרם האוניברסיטה.

הערות:
1. אי מילוי הפרטים לשאלה בנושא לימודים תורניים בטופס ההרשמה המקוון תימנע את קבלת המלגה הנ"ל.
2. מלגת עידוד מותנית בלימודים סדירים עד סוף שנת הלימודים. סטודנט שמפסיק לימודים - מלגתו תבוטל.
3. מתקבלים חדשים הממומנים על ידי גורמי חוץ, כגון: עתודאים, מועמדים במסלול מלט"ק של הצבא, לא יהיו זכאים למלגת עידוד.


* היקף המלגות והקבוצות הזכאיות מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.

תאריך עדכון אחרון: 28/01/2019