Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

קרנות חוץ

קרנות חוץ

יש למלא טופס בקשה למלגה של מדור מלגות. מועד ההגשה לתואר ראשון: עד סוף יולי, מועד ההגשה לתארים מתקדמים: ספטמבר-אוקטובר. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר מדור מלגות.

לשאלות ובירורים נשמח לענות בטלפון או בדוא"ל.

להלן רשימת הקרנות:

1. קרן וייספלד – מלגות לתואר ראשון ושני, לחיילים קרביים משוחררים, בעלי תעודת לוחם או תומכי/ות לחימה, נזקקים.

2. קרן ע"ש חיה רותם ז"ל – מלגות לתואר ראשון ושני, לחיילים ששירתו בחיל הצנחנים, בעלי תעודת לוחם או תומכי/ות לחימה. נא לציין ע"ג המעטפה: "עבור מלגות לצנחנים".

3. קרן ויסבול – מלגות לתואר ראשון לתלמידים נזקקים, בשנת הלימודים ב' או ג', בעלי תעודת לוחם או תומכי/ות לחימה, בתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה או קרימינולוגיה.

4. קרן אייסף – לסטודנטים לתואר ראשון שני ושלישי, על פי קריטריונים של מצב כלכלי, שירות צבאי או לאומי שנתיים, מעורבות חברתית ופוטנציאל אקדמי. לפרטים והרשמה יש להיכנס לאתר הקרן. סטודנטים לתואר ראשון ושני צריכים להגיש במקביל בקשה ע"ג הטופס של מדור מלגות.

5. קרן ליוצאי אירן – לסטודנטים נזקקים לכל התארים, ממוצא אירני.

6. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית גבעת שמואל – מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטים תושבי גבעת שמואל המתגוררים בישוב לפחות 3 שנים על פי הרשום בתעודת הזהות ועומדים בקריטריונים של מדור מלגות. הסטודנטים הזוכים יתבקשו להשתתף בפרויקטים שונים כתרומה לקהילה.

7. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית רמת-גן - מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטים עד גיל 30, תושבי רמת גן המתגוררים בעיר ב-5 השנים הקודמות ללימודיהם האקדמיים.

8. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית אשקלון - מלגות לתואר ראשון, שני ושלישי, לסטודנטים תושבי אשקלון.

9. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית חולון - מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטים תושבי חולון שעומדים בקריטריונים של מדור מלגות. הסטודנטים הזוכים יתבקשו להשתתף בפרויקטים שונים של עיריית חולון כתרומה לקהילה.

10. האפוטרופוס הכללי:
א. קרן מאייר - לסטודנטיות לא נשואות, יהודיות וחילוניות, הלומדות משפטים, מוזיקה ורפואה.
ב. קרן זוסלאו ואדלה - לסטודנטים ישראלים, מוכשרים הלומדים משפטים.
ג. מרתה פנזני - לסטודנטים צאצאים של יוצאי גרמניה אשר נספו בשואה.
ד. קרן פרבר - לסטודנטים ישראלים, יתומים משני ההורים.

11. אמריקה הלטינית – לסטודנטים שנולדו בארצות אמריקה הלטינית.

12. גרייס שועה וג'ייקוב באלאס – לסטודנטים נזקקים מעדות המזרח.

13. קרן המלגות ע"ש אהרון ורחל דהאן ז"ל ומשפחתם – לסטודנטים נזקקים בני עדות המזרח.

14. קרן בנין – מיועדת לסטודנטים חדשים הלומדים מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסה, שציוני הבגרות שלהם גבוהים במיוחד והם נזקקים.

15. בנק איגוד – לסטודנטים נזקקים ומצטיינים.

16. קבוצת המשביר לצרכן - קרן דבורה יצחקי – לסטודנטים נזקקים.

17. קרן המלגות של משפחת עזוז מיסודה של גב' אסתה עזוז ז"ל - לסטודנטים נזקקים ומצטיינים לתואר ראשון ושני מהמחלקות: כימיה, כלכלה, מדעי החיים, מדעי החברה ומדעי היהדות.

18. קרן המלגות ע"ש בינה ומנחם פרוכטר - לסטודנטים נזקקים, הלומדים מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסה.

19. חסד - לסטודנטים בעלי מצב סוציו-אקונומי קשה.

 

קרנות חוץ בטיפול הגורם המממן (ניתן לפנות ישירות לקרן על פי הפרטים בקישור לאתר):

1. הקרן לעידוד השכלה גבוהה - לתושבי הפריפריה. הקרן מודיעה על פתיחת רישום להטבה בגובה שכ"ל שנתי לשנת לימודים ראשונה. פרטים והרשמה באתר.

2. מלגות פריפריה - לחיילים משוחררים או מסיימי שנתיים שירות לאומי, הגרים בישובי הפריפריה בחמש השנים מתוך שש השנים שקדמו ללימודים האקדמיים. פרטים באתר.

3. תכנית המלגות IMPACT – לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי. גובה המלגה 4,000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.
ההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום לאוניברסיטה) החל מה-1 במרץ בכל שנה, ונסגרת ב-31 במאי. לפרטים ניתן לפנות בטלפון: 03-9698855, וכן באתר IMPACT.

4. קרן הישג – לחיילים בודדים נזקקים. פרטים באתר.

5. קרן דלק – לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם, נזקקים. פרטים באתר.

6. קרן גרוס – לחיילים משוחררים או מסיימי שנתיים שירות לאומי. פרטים באתר.

7. מלגות מפעל הפיס - מלגות ללימודי התואר הראשון, לכל התואר (3 שנים). לפרטים ורישום באתר.

8. קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים בעלי תעודת לוחם – להרשמה כאן. פרטים נוספים באתר.

9. קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי של שנתיים – שהם נזקקים. פרטים באתר.

10. קרן מפעל הפיס למגזר הערבי – לסטודנטים שנה א' או ב'. פרטים והרשמה באתר.

11. היא"ס - מלגות לסטודנטים עולים – לעולים משנת 2003 (עולי אתיופיה משנת 1990). פרטים באתר.

12. קשתות – מלגות לסטודנטים תושבי רמלה. פרטים באתר.

13. קרן סלטי - מלגות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי.

14. העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו - לתושבי דרום תל אביב-יפו, בוגרי שירות צבאי, הלומדים מדעים, רפואה, מדעים מדויקים, מחשבים, הנדסה. המלגה הנה בסך 4,000 $ לכל שנת לימוד, תמורת פעילות למען הקהילה.

15. דקן הסטודנטים – הלוואות בתנאים נוחים אפשר לקבל בלשכת דקן הסטודנטים.

תאריך עדכון אחרון: 10/11/2020