Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

קרנות חוץ

קרנות חוץ

יש למלא טופס בקשה למלגה של מדור מלגות. מועד ההגשה לתואר ראשון: עד סוף יולי, מועד ההגשה לתארים מתקדמים: ספטמבר-אוקטובר. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר מדור מלגות.

לשאלות ובירורים נשמח לענות בטלפון או בדוא"ל.

להלן רשימת הקרנות:

1. קרן וייספלד – מלגות לתואר ראשון ושני, לחיילים קרביים משוחררים, בעלי תעודת לוחם או תומכי/ות לחימה, נזקקים.

2. קרן ע"ש חיה רותם ז"ל – מלגות לתואר ראשון ושני, לחיילים ששירתו בחיל הצנחנים, בעלי תעודת לוחם או תומכי/ות לחימה. נא לציין ע"ג המעטפה: "עבור מלגות לצנחנים".

3. קרן ויסבול – מלגות לתואר ראשון לתלמידים נזקקים, בשנת הלימודים ב' או ג', בעלי תעודת לוחם או תומכי/ות לחימה, בתחומים: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה או קרימינולוגיה.

4. קרן אייסף – לסטודנטים לתואר ראשון שני ושלישי, על פי קריטריונים של מצב כלכלי, שירות צבאי או לאומי שנתיים, מעורבות חברתית ופוטנציאל אקדמי. לפרטים והרשמה יש להיכנס לאתר: www.isef.org.il. סטודנטים לתואר ראשון ושני צריכים להגיש במקביל בקשה ע"ג הטופס של מדור מלגות.

5. קרן ליוצאי אירן – לסטודנטים נזקקים לכל התארים, ממוצא אירני.

6. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית גבעת שמואל – מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטים תושבי גבעת שמואל המתגוררים בישוב לפחות 3 שנים על פי הרשום בתעודת הזהות ועומדים בקריטריונים של מדור מלגות. הסטודנטים הזוכים יתבקשו להשתתף בפרויקטים שונים כתרומה לקהילה.

7. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית רמת-גן - מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטים עד גיל 30, תושבי רמת גן המתגוררים בעיר ב-5 השנים הקודמות ללימודיהם האקדמיים.

8. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית אשקלון - מלגות לתואר ראשון, שני ושלישי, לסטודנטים תושבי אשקלון.

9. קרן מלגות משותפת מטעם אוניברסיטת בר-אילן ועיריית חולון - מלגות לתואר ראשון ושני לסטודנטים תושבי חולון שעומדים בקריטריונים של מדור מלגות. הסטודנטים הזוכים יתבקשו להשתתף בפרויקטים שונים של עיריית חולון כתרומה לקהילה.

10. האפוטרופוס הכללי:
א. קרן מאייר - לסטודנטיות לא נשואות, יהודיות וחילוניות, הלומדות משפטים, מוזיקה ורפואה.
ב. קרן זוסלאו ואדלה - לסטודנטים ישראלים, מוכשרים הלומדים משפטים.
ג. מרתה פנזני - לסטודנטים צאצאים של יוצאי גרמניה אשר נספו בשואה.
ד. קרן פרבר - לסטודנטים ישראלים, יתומים משני ההורים.

11. אמריקה הלטינית – לסטודנטים שנולדו בארצות אמריקה הלטינית.

12. גרייס שועה וג'ייקוב באלאס – לסטודנטים נזקקים מעדות המזרח.

13. קרן המלגות ע"ש אהרון ורחל דהאן ז"ל ומשפחתם – לסטודנטים נזקקים בני עדות המזרח.

14. קרן בנין – מיועדת לסטודנטים חדשים הלומדים מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסה, שציוני הבגרות שלהם גבוהים במיוחד והם נזקקים.

15. בנק איגוד – לסטודנטים נזקקים ומצטיינים.

16. קבוצת המשביר לצרכן - קרן דבורה יצחקי – לסטודנטים נזקקים.

17. קרן המלגות של משפחת עזוז מיסודה של גב' אסתה עזוז ז"ל - לסטודנטים נזקקים ומצטיינים לתואר ראשון ושני מהמחלקות: כימיה, כלכלה, מדעי החיים, מדעי החברה ומדעי היהדות.

18. קרן המלגות ע"ש בינה ומנחם פרוכטר - לסטודנטים נזקקים, הלומדים מדעים מדויקים, מדעי החיים והנדסה.

19. חסד - לסטודנטים בעלי מצב סוציו-אקונומי קשה, בניהולו של מר מרדכי משען.

 

קרנות חוץ בטיפול הגורם המממן (ניתן לפנות ישירות לקרן על פי הפרטים בקישור לאתר):

1. הקרן לעידוד השכלה גבוהה - לתושבי הפריפריה. הקרן מודיעה על פתיחת רישום להטבה בגובה שכ"ל שנתי לשנת לימודים ראשונה. פרטים והרשמה באתר: http://hachvana-melagot.org.il

2. מלגות פריפריה - לחיילים משוחררים או מסיימי שנתיים שירות לאומי, הגרים בישובי הפריפריה בחמש השנים מתוך שש השנים שקדמו ללימודים האקדמיים. פרטים באתר:www.hachvana.mod.gov.il.

3. קרן אימפקט – לחיילים משוחררים בעלי תעודת לוחם או תומך לחימה, נזקקים. פרטים בפרסום שלהלן.

4. קרן הישג – לחיילים בודדים נזקקים. פרטים באתר: www.heseg.com.

5. קרן דלק – לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם, נזקקים. פרטים באתר: www.gruss.org.il.

6. קרן גרוס – לחיילים משוחררים או מסיימי שנתיים שירות לאומי. פרטים באתר: www.gruss.org.il.

7. מלגות מפעל הפיס - מלגות ללימודי התואר הראשון, לכל התואר (3 שנים). לפרטים ורישום: www.clalimilga-pais.co.il/default.asp.

8. קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים בעלי תעודת לוחם – להרשמה: www.hachvana.mod.gov.il. פרטים באתר: www.milga.pais.co.il.

9. קרן מפעל הפיס לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי של שנתיים – שהם נזקקים. פרטים באתר: www.clalimilga-pais.co.il.

10. קרן מפעל הפיס למגזר הערבי – לסטודנטים שנה א' או ב'. פרטים והרשמה באתר: www.arabmilga-pais.co.il.

11. היא"ס - מלגות לסטודנטים עולים – לעולים משנת 2003 (עולי אתיופיה משנת 1990). פרטים באתר: www.hias.org.il.

12. קשתות – מלגות לסטודנטים תושבי רמלה. פרטים באתר: www.kshatot.co.il.

13. קרן סלטי - מלגות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדיwww.saltifoundation.org.

14. העמותה לקידום החינוך בתל אביב-יפו - לתושבי דרום תל אביב-יפו, בוגרי שירות צבאי, הלומדים מדעים, רפואה, מדעים מדויקים, מחשבים, הנדסה. המלגה הנה בסך 4,000 $ לכל שנת לימוד, תמורת פעילות למען הקהילה. www.jaffainstitute.org.

15. דקן הסטודנטים – הלוואות בתנאים נוחים אפשר לקבל בלשכת דקן הסטודנטים.

תאריך עדכון אחרון: 19/05/2020