מלגות לתואר שלישי

מלגות לתואר שלישי

מוענקות מלגות למגישי בקשה, תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוה בתואר שני ושלישי ואשר הגיעו להישגים, ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם. גובה המלגות נע בין 2,000  ל-12,000 שקל.

תלמידי הפקולטה למדעים מדויקים ולמדעי החיים, יפנו בקשותיהם למחלקות.

להלן הנחיות למילוי טופס הבקשה:

1.     תלמידים מצטיינים יוכלו להגיש בקשה למלגה על הצטיינות בלימודים, וימלאו חלק א' בלבד. תלמידים המגישים בקשות גם עקב מצבם הכלכלי, ימלאו גם חלק ב', יצרפו תלושי משכורת מתאימים ויוכלו לקבל תוספת.

2.     סטודנט הנכלל באחת מהקטגוריות הבאות, יידחה על הסף:

  • לא הגיש תכנית מחקר או דו"ח התקדמות במועד שהתבקש לעשות כן על ידי הוועדה לתואר שלישי.
  • סטודנט שהתקבל ללימודי השלמות.
  • החל את לימודיו לפני שנה"ל תשע"ה.
  • ממוצע ציוניו לתואר שני פחות מ-82, ו/או ציון תזה פחות מ-85.
  • סטודנטים שהתקדמותם במחקר אינה משביעת רצון.
  • סטודנטים שמקבלים מלגה ממקור אחר או מימון שכ"ל.
  • סטודנט אשר לא התקבל לאוניברסיטה או לא ערך תכנית עד חודש לאחר תחילת שנה"ל.
  • תושבי חו"ל.

3.     סטודנטים שסיימו את לימודי ה-M.A., יצרפו אישור על ממוצע ציוני ה-M.A. וציון התזה.

4.     יש להגיש את כל המסמכים המצורפים בנייר בגודל A4 בלבד.

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר שלישי

 

תאריך עדכון אחרון: 04/09/2017