מלגות לתואר ראשון

מלגות לתואר ראשון

המלגות מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומלגות מקרנות החוץ, כאשר הבסיס להענקת המלגות הוא ההכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. גובה המלגה נע בין 1,000 ל-6,000 שקל.

 

מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים, תושבי עיירות פיתוח, תלמידי מחלקות מסוימות, מצטיינים ונזקקים, ולפי תנאים אחרים של התורמים.

 

על מנת שנוכל לזרז את הטיפול ולתת את השירות האיכותי, שלו אתם ראויים, נבקשכם להגיש את הבקשות בדוא"ל: milgot.office@biu.ac.il, עד לסוף חודש יולי, בצירוף כל המסמכים שלהלן על פי סדר רישומם (בקשות אשר חסרות מסמכים אלו, לא יטופלו):

1.     מכתב אישי או מעובד סוציאלי (אם יש).

2.     תלושי שכר + טופס 106 – אב.

3.     תלושי שכר + טופס 106 – אם.

4.     תלושי שכר + טופס 106 – סטודנט.

5.     לנשואים: תלושי שכר + טופס 106 של בן/בת הזוג.

6.     חוזה שכ"ד (כמשכיר או כשוכר או שניהם).

7.     אישור עדכני על תשלום חודשי למשכנתה.

8.     אישור על לימודים של אחים/ילדים.

9.     תעודת שחרור ותעודת לוחם (אם יש).

10.  יש להגיש את כל המסמכים המצורפים בנייר בגודל A4 בלבד.

תנאים והנחיות להגשת בקשה למלגה לתלמידי תואר ראשון

טופס בקשת מלגה לתלמידי תואר ראשון

נספח למועמדים למלגה לחיילים קרביים משוחררים (יוגש יחד עם טופס הבקשה למלגה)

טופס עדכון פרטים

 

תאריך עדכון אחרון: 30/07/2017