Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תנאי קבלה מיוחדים ללא פסיכומטרי תשפ"ב

תנאי קבלה מיוחדים ללא פסיכומטרי תשפ"ב

קבלה לפי ממוצע בגרות וללא פסיכומטרי לשנה"ל תשפ"ב

הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינות המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברמה של 85 לפחות (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש ציון 120 לפחות, וברנטגן ציון 100 לפחות).

מחלקה

מינימום ממוצע בגרות

דרישות/הערות נוספות

מצב הרשמה

אומנות יהודית

90

 

פתוח

אופטומטריה

103

ציון בגרות במתמטיקה 80 ב-4 יח"ל. בנתונים נמוכים יותר נא פנה למחלקה.

פתוח

ביה"ס לחינוך - חינוך מיוחד

104

 

פתוח

ביה"ס לחינוך - ייעוץ חינוכי

103

 

פתוח

ביה"ס לחינוך - מנהיגות וניהול מערכות חינוך

98

 

פתוח

ביה"ס לתקשורת

98

 

פתוח

ביוטכנולוגיה מורחב

108

ציון 80 ב 5 יח"ל ב-2 מקצועות בגרות מדעיים מבין המקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיסיקה, הנדסה, מחשבים. לחילופין 5 יח"ל במתמטיקה בציון 85 לפחות.

פתוח

ביולוגיה חישובית

112

ציון בגרות במתמטיקה 95 ב- 5 יח"ל.

פתוח

בלשנות / ספרות אנגלית

100

ציון מיון באנגלית 120. בלשנות: ציון בגרות באנגלית 85 ב-5 יח"ל. ספרות: ציון בגרות באנגלית 95 ב-5 יח"ל.

פתוח

גאוגרפיה וסביבה

95

 

פתוח

החוג המשולב למדעי החברה (פרט/כלל)

98

תכנית כלל - הפתיחה מותנית במס' הנרשמים

פתוח

החוג המשולב למדעי החברה (ניהול משאבי אנוש)

103

 

פתוח

החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

90

 

פתוח

החוג הרב-תחומי במדעי הרוח

90

 

פתוח

היסטוריה כללית

95

 

פתוח

כימיה מורחב / כימיה תרופתית

108

בגרות במתמטיקהXמס' יח"ל=320
ציון בגרות 80 ב5 יח"ל באחד מהמקצועות:כימיה/ פיזיקה/ביוטכנולוגיה/מחשבים/ביולוגיה.

פתוח

כלכלה (חשבונאות/מינהל עסקים)

103

ציון בגרות במתמטיקה 75 ב-5 יח"ל או 90 ב-4 יח"ל.
בנתונים נמוכים יותר נא פנה למחלקה.

פתוח

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

90

ממוצע בגרות 85 לבעלי תעודת מורה דרך/תו תקן

פתוח

לימודי המזרח התיכון

90

 

פתוח

לימודי מידע/טכנולוגית אינטרנט

95

 

פתוח

לימודים קלאסיים

90

 

פתוח

לשון עברית ולשונות שמיות

90

 

פתוח

מדעי החיים מורחב/דו ראשי

108

ציון 80 ב 5 יח"ל ב-2 מקצועות בגרות מדעיים מבין המקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיסיקה, הנדסה, מחשבים. לחילופין 5 יח"ל במתמטיקה בציון 85 לפחות.

פתוח

מדעי המדינה

98

 

פתוח

מוזיקה

95

בחינת כניסה

פתוח

מחשבת ישראל

90

 

פתוח

מתמטיקה

100

ציון בגרות במתמטיקה 90 ב-5 יח"ל

פתוח

ניהול (לוגיסטיקה, ניהול טכנולוגיה)

100

 

פתוח

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

98

 

פתוח

ספרות משווה

90

 

פתוח

ספרות עם ישראל

90

 

פתוח

ערבית

95

ציון בגרות בערבית 80 ב-4 יח"ל או 70 ב-5 יח"ל.
מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה.

פתוח

פילוסופיה

90

 

פתוח

פיסיקה

 

ציון בגרות במתמטיקה ובפיסיקה 90 ב-5 יח"ל,
בתנאי זכאות לתעודת בגרות.

פתוח

קרימינולוגיה

98

 

פתוח

תולדות ישראל ויהדות זמננו

90

 

פתוח

תורה שבעל פה

90

 

פתוח

תלמוד

90

 

פתוח

תנ"ך

90

 

פתוח

תרבות צרפת

90

לתכנית תרבות צרפת הנלמדת בעברית - אין דרישות קדם.
לתכנית שפה וספרות צרפתית - ציון בגרות בצרפתית 80 ב-4/5 יח"ל.
מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה.

פתוח

 

*ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי עם ממוצע 85 ומעלה בתכנית 30+ (מכינה 30+), 
למחלקות מהפקולטה ליהדות ורוח וכן גיאוגרפיה. הקבלה מותנית בעמידה בבחינת מיון באנגלית בציון 85 לפחות ובציון 80 ומעלה בשני הקורסים האקדמיים במכינה - "יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית" ו"מדע וטכנולוגיה".

תאריך עדכון אחרון: 16/11/2020

 

שירות ומידע *9392

למחשבון שכר לימוד

קטלוג הקורסים