Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

התמחות בלשכת היועץ המשפטי

התמחות בלשכת היועץ המשפטי

לשכת היועץ המשפטי מעסיקה מדי שנה מתמחה ממועד מרץ.
תחומי עיסוק מרכזיים: מגוון רחב של תחומים הנוגעים למשפט הפרטי והציבורי כאחד, לרבות ליטיגציה, דיני עבודה, דיני חוזים, דיני מכרזים, דיני תאגידים (דגש על מלכ"ר), משפט מנהלי, דיני השכלה גבוהה ודיני קניין רוחני.

שיטת ההתמחות: "פול" משרדי. המתמחה עובד עם כל עורכי הדין בלשכה ונחשף לסגנונות עבודה שונים.

אופי עבודת ההתמחות: הלשכה מציעה עבודה משפטית ברמת מעורבות גבוהה, בהנחיה צמודה של כל עורכי הדין ועבודה משותפת עמם. המתמחה לוקח/ת חלק פעיל בכל שלבי העבודה, לרבות חיפושים משפטיים, ניסוח מסמכים משפטיים והתלוות לפגישות ולדיונים משפטיים.

תנאי העבודה וההעסקה: למתמחה מוקצה משרד פרטי, סביבת עבודה נעימה ותנאי העסקה טובים.

תכונות נדרשות מהמתמחים: יסודיות, מוסר עבודה גבוה, נכונות לעבודה מאומצת, הישגים גבוהים בלימודים, חשיבה משפטית מעמיקה ויצירתית, יכולת ניסוח מעולה ואנגלית ברמה גבוהה.

אשת קשר למתמחים: גב' אסתר זלקינד

טלפון: 03-5318515, 03-5318485

דוא"ל: legal-advisor.office@ biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון: 18/12/2017