חיפוש מתקדם>>

,
תחום:תוכנות
מחלקה:תמיכה במשתמש
תאריך: 11-03-2008

 

תוכנת Amos מאפשרת להגדיר משתנים סמויים (לטנטיים, המסומנים כעיגולים), אשר כל אחד מהם מסמל גורם (פקטור) במודל של ניתוח גורמים מאשש. משתנה סמוי כזה מהווה סיכום משוקלל של סדרת הטעינויות או מקדמי ביתא של המשתנים הנמדדים (האנדוגניים) המרכיבים אותו.

משתנים אלו יכולים להיות פריטי שאלון (בניתוח גורמים) או ממוצעי מבחנים שונים שלכולם גורם משותף. לדוגמה: משתנה סמוי "אינטליגנציה" מורכב מממוצעים של מבחני אינטליגנציה מילולית, מרחבית, מתמטית ועוד, או גם כל אחד מהם – אינטליגנציה מילולית, מרחבית, מתמטית - הוא משתנה סמוי המורכב מסדרת הפריטים של המבחן הספציפי.  

ניתן לחשב מהימנות של פריטים אלו וכן השונות המוסברת שלהם, שזה בעצם מהימנות המשתנה הסמוי והשונות המוסברת שלו, אך Amos אינו נותן זאת.

מר יאיר מעיין בשיתוף עם ד"ר איילה רובין, חישב זאת בעזרת Excel, והרי התוכנה לפניכם:

http://doctoralsite.angelfire.com/amos/SEM_AVE__Reliability.xls

הדוגמה מבוססת על 9 פריטים, אך ניתן להוסיף שורות (באזור הירוק) או למחוק, ומערך הקלט יתעדכן אוטומטית.

הערה: הקובץ מיועד להפצה לצורך שימוש אישי ואקדמי בלבד. כל שימוש אחר מחייב אישור בכתב ומראש מאת הכותבים.
נוסחת השונות:
SUMPRODUCT(C9:C19^2)/((SUMPRODUCT(C9:C19^2))+(SUMPRODUCT(1-C9:C19^2))

 

 

 

נוסחת המהימנות:

SUM(C9:C19)^2)/(((SUM(C9:C19))^2)+SUMPRODUCT(1-C9:C19^2))

התוכנה לחישוב מהימנות ושונות מוסברת