חיפוש מתקדם>>

,
תחום:תוכנות
מחלקה:תמיכה במשתמש
תאריך: 01-12-2001

 

כדי לבחור קטע כלשהו מן הטקסט צריך "לצבוע" אותו. כל אחד יודע זאת. כל אחד גם יודע שאפשר לבחור קטע בעזרת גרירת העכבר. אבל לא תמיד העכבר מציית. פעולת הגרירה של העכבר מסתבכת ונעשית כמעט בלתי אפשרית כאשר הקטע שרוצים לבחור משתרע מעבר למה שרואים במסך, כך שרואים במסך את תחילת הקטע אבל לא רואים את סיומו. במקרים אלה יש צורך לפעמים לנטוש את העכבר ולבצע את פעולת הבחירה בעזרת מקשים. יתר על כן, הניסיון מלמד שלעתים קרובות אפשר לבצע פעולת בחירה רגילה בצורה יותר מהירה בעזרת מקשים.

מאמר קצר זה מיועד להראות בצורה שיטתית כיצד אפשר לבחור אזורים שונים של הטקסט, גדולים כקטנים, ארוכים כקצרים, הן בעזרת עכבר והן בעזרת מקשים. להלן נביא את רשימת האזורים השונים של הטקסט, ולצדם נפרט הן את הפעולה הדרושה כדי לבצע את הבחירה והן את הנסיבות שבהן יש צורך לבצע את הבחירה הזאת.

מתי

פעולת הבחירה

מה בוחרים

* עיצוב גורף של מסמך שלם: גופן אחיד, ריווח בין שורות אחיד וכו'

Ctrl A

עריכה ==> בחר הכל

מסמך שלם

* עיצוב אפיוני תו בתוך המסמך: גופן, גודל גופן, Bold, Italics, קו תחתון וכו'. 

* העברה, העתקה או מחיקה של קטעים

* בדיקת האיות של קטע מתוך המסמך כולו.

* ספירת מילים, תווים בקטע

 (א) שימוש במקשים

* לשים את הסמן בראשית הקטע.
* להקיש SHIFT ולהשאיר אותו לחוץ עד סוף הפעולה.
* להתקדם מעלה/מטה אגב לחיצה רציפה של מקש החץ מעלה  או מטה.
* לסיים את הבחירה בשורה האחרונה בעזרת מקש החץ שמאלה או ימינה.
* לשחרר את ה-SHIFT

(ב) שימוש בעכבר

* להקליק את ראשית הקטע.
* לגרור את העכבר עד סוף הקטע אגב לחיצת הלחצן השמאלי
* לשחרר את הלחצן כאשר עומדים בדיוק בסוף הקטע

 קטע (קבוצה רציפה כלשהי של תווים)

עיצוב של אפיוני פסקה: ריווח בין שורות, הזחות רגילות או מיוחדות, יישורים שונים, וכו'.

בעזרת העכבר

* להקליק (מהר) שלוש פעמים, כאשר הסמן של העכבר נמצא במקום כלשהו בתוך הפסקה.

פסקה (קבוצה של תווים שבראשה ובסופה  (Enter

כמו קטע.

א) שימוש במקשים

* לשים את הסמן בתו הראשון.
* להקיש SHIFT ולהשאיר אותו לחוץ עד סוף הפעולה.
* לבחור תווים שמאלה או ימינה בעזרת מקש החץ שמאלה או ימינה.
* לשחרר את ה-SHIFT.

(ב) שימוש בעכבר

* להקליק את התו הראשון.
* לגרור את העכבר עד סוף הקטע אגב לחיצת הלחצן השמאלי.
* לשחרר את הלחצן כאשר עומדים בדיוק בסוף הקטע.

תווים רציפים בודדים בשורה אחת

* עיצוב של מילים

* בדיקת איות

(א) שימוש בעכבר

* להקליק פעמיים על המילה

(ב) בעזרת מקשים

* ללחוץ CONTROL + SHIFT
* ללחוץ על חץ ימני או שמאלי, בהתאם לכיוון.

הערה: החירה לא כוללת סימני פיסוק הצמודים למילה.

מילה/מילים בודדת/בודדות

כמו קטע

(א) בעזרת העכבר

* ללחוץ CONTROL
* להקליק פעם אחת בתוך המשט.

משפט (קטע שבין שתי נקודות, או בין ENTER ובין נקודה 

כמו קטע

(א) בעזרת העכבר

* להקליק בצד השורה פעם אחת

(ב) בעזרת מקשים

* לשים את הסמן בשורה וללחוץ SHIFT
* ללחוץ HOME או END.

שורה

* לצורך העברה, העתקה או מחיקה של קטע

(א) בעזרת מקשים

* לשים את הסמן בראשית הקטע.
* ללחוץ .CONTROL + SHIFT
* ללחוץ HOME או END.

ממקום כלשהו במסמך עד ראשו או עד סיומו

* העברה, העתקה או מחיקה של קטעים

* לשים את הסמן בפינה העליונה השמאלית/ימנית של הקטע המלבני.
* להקיש CONTROL + SHIFT ולהשאיר לחוץ.
* להקיש F8.
* לשחרר את כל הקלידים.
* לפתוח את המלבן מעלה/מטה בעזרת החץ מעלה או מטה.
* לפתוח את המלבן ימינה/שמאלה בעזרת החץ שמאלה ? או ימינה ¢.

קטע מלבני