לוטוס נוטס

זכאים לקבל השירות

1.       חברי הסגל של אוניברסיטת בר-אילן.

2.       מחלקות ויחידות שונות של האוניברסיטה.

 פירוט השירות

1 .      כללי

  • דואר אלקטרוני אישי או דואר אלקטרוני מחלקתי, פנים וחוץ ארגוני.
  • ניתן להשתמש בשירות הדואר של לוטוס נוטס הן מתוך קמפוס בר-אילן והן מחוצה לו, בארץ ובחו"ל עפ"י הכתובת: https://welcome.biu.ac.il/notes
  • הגישה ללוטוס נוטס מחוץ לקמפוס אפשרית באמצעות שרת TS (Terminal Server). או בגישת web באמצעות DWA.
  • ·

-         

הסיסמא נקבעת אוטומטית ע"י המערכת.

-         

הכתובת נקבעת באופן הבא:

 

o        

לתא דואר אישי: הכתובת נקבעת עפ"י השם הלועזי של המשתמש, לדוגמא:
כתובת הדוא"ל של משתמש ששמו ' ישראל ישראלי ' תהיה: Israel.Israeli@mail.biu.ac.il

 

o        

לתא דואר מחלקתי, הכתובת נקבעת ביעוץ עם מחלקת התמיכה במשתמש / תמיכה ביישומים מינהליים.

3 .      החלפת סיסמא

-         

ניתן להחליף את הסיסמא בשתי דרכים:

 

o        

באמצעות הצלמית  שבסרגל הכלים של לוטוס נוטס.

 

o        

באמצעות התפריטים: קובץ -> אבטחה -> אבטחת משתמש.

-         

לגבי הגדרת הדרישות של סיסמא, ראה :  מדיניות התקשוב

          

4 .      גודל תא דואר

  • לתא דואר אישי: 250 MB, עם אפשרות לשמירת ארכיון של 500 MB על השרת, בתשלום.
  • לתא דואר מחלקתי: 500 MB, עם אפשרות לשמירת ארכיון של 500 MB על השרת, ללא תשלום. 

5 .      חריגה ממכסת גודל תא הדואר

  • הודעה על חריגה מתקבלת כאשר הניצולת מגיעה לכ- 80% מגודל תא הדואר, אך הפעילות יכולה להמשך עד להגעה לניצולת מירבית. רצוי לבצע, כבר בשלב זה, מחיקה של דברי דואר וצרופות או גניזה לארכיון.
  • במקרה של חריגה מהניצולת המירבית של תא הדואר, פעילות הדואר אינה אפשרית כלל, הן לקבלה והן לשליחה של דברי דואר. ביטול מצב החריגה, ע"י הפעולות שהוזכרו בסעיף הקודם, מאפשר חזרה לעבודה תקינה באופן אוטומטי.

לקבלת השירות

1 .      ניתן להוריד טופס בקשה מן האתר (במבנה קובץ PDF): 

2 .      כמו כן, ניתן לקבל טפסים אצל מנהלנית ההרשאות בבנין המחשבים (216 ) חדר 133, טל 03-5318635 שלוחה 110.

3 .      יש להחתים את ראש המחלקה על הטופס ולהחזירו לכתובת המופיעה בסעיף 2 לעיל, או לשלוח באמצעות הפקס למס': 03-7384062.

סינון וירוסים ודאר זבל

מערכת לסינון וירוסים ודאר זבל (SPAM)

 

לבירורים וטיפול בתקלות

יש לפנות לצוות התמיכה ביישומים מנהליים:

  •  מתוך לוטוס נוטס- באמצעות מערכת הפניות - הדס, לקטיגוריה "תמיכה אפליקטיבית".
  • או  בטלפון  7209 .

 

תאריך עדכון אחרון: 19/01/2010

מידע/2006-306