חיפוש מתקדם>>

ניתוח התאמה מתאר קשרים בין שני משתנים נומינליים ב"טבלת התאמה" במספר ממדים קטן, ובו זמנית מתאר קשרים בין הקטגוריות של כל משתנה בנפרד. לכל משתנה, המרחקים בין נקודות הקטגוריה משורטטים בגרף ומשקפים את היחסים בין הקטגוריות לקטגוריות דומות המשורטטות קרוב אחד לשני. מבט על נקודות של משתנה אחד המוקרנות על נקודות המשתנה השני מתאר את מערכת היחסים בין המשתנים.


  1.  

המאמר מראה שאפשר לבקש מ-Amos להציג את ערכי הקשר הישיר והעקיף (דרך המתווך) בין זוג משתנים ולבדוק גם את מובהקות התיווך. אין צורך לצאת ולבדוק זאת באמצעים אחרים.


 

לתוכנת Amos שימושים רבים ומגוונים כמעט בכל ענפי הסטטיסטיקה. במאמר זה יבחנו שימוש במדד המהימנות בתוכנת Amos אשר ישפר את דיוק המודל, וכן בדיקת תקיפות של שאלון או כלי מדידה בעזרת תוכנת Amos.


 

מאמר זה מסביר בתמציתיות באמצעות דוגמה מעשית את דרך הרצת מודלים רבי-רמות בתוכנת HLM  גרסה 7. במבנה היררכי הנבדקים מקוננים בתוך קבוצות. ישנה תלות של המשתתפים בתוך הקבוצה, לכן, לא נכון להריץ רגרסיות רגילות כאשר המשתנים הם ברמות היררכיות שונות. רגרסיה מניחה אי-תלות בין הנבדקים. גם במצב של מדידות חוזרות, סביר מאד שיש תלות ביניהם. תוכנתHLM  מאפשרת לנטרל תלות זאת, ופותרת זאת גם במצבים נוספים כמו APIM (תלות הדדית בזוגות) ועקומת גידול. התוכנה מאפשרת לבחון מודלים כשהקשרים הם בכל רמה היררכית, והמשתנה התלוי הוא ברמה הנמוכה ביותר, ברמת הפרט.


מאגר נתונים Share (ר"ת The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe) מבוסס על נבדקים מארצות רבות באירופה (מעל 58000 נבדקים) ובישראל (קרוב ל-3000). הנתונים שנאספו הוקלדו כבר למבנה SPSS או STATA נבדקו, עברו ניפוי שגיאות, השלמות, מהמנויות, והכל - חינם אין כסף. הנבדקים הם זוגות נשואים או בודדים מעל גיל 50 במספר גלים (מדידות חוזרות), והנתונים מחולקים למודולים שונים - דמוגרפיים, שאלוני בריאות, כלכלה, וכדומה, לטובת החוקרים במדעי החברה.