מערכות מינהל סטודנטים

המדור עוסק באפיון, פיתוח ותחזוקה של מערכות התומכות בקיום הלימודים בקמפוס בר-אילן לצד המכללות, השלוחות והמכינות. המערכות משרתות את כל גורמי המינהל והאקדמיה העוסקים בסטודנטים ובלימודים. כמו כן, הן משרתות באופן ישיר את הסטודנטים דרך האינטרנט, בתחנות מידע, במענה קולי ממוחשב וב-SMS.

המערכות מתוחזקות באופן שוטף ומותאמות לצרכים חדשים העולים חדשות לבקרים כתוצאה מהחלטות שמקורן ברמה הארצית, בהנהלת האוניברסיטה ובפורומים האקדמיים.

המערכות, שפותחו בבסיסן על תשתיותAdaba/Natural  הורחבו, ושולבו בהן שירותים המבוססים על מערכות פתוחות מתקדמות, בסביבת אורקל, בסביבת ה-Web וכו'.

המודולים העיקריים של מערכות מינהל הסטודנטים

  • מודול קבלת תלמידים, המשלב מערכת אינטרנטית להערכת סיכויי קבלה לאוניברסיטה, קליטת פניות מועמדים באינטרנט (כולל תשלום אינטרנטי בכרטיס אשראי), שקלול נתוני הפונים והחלטות קבלה אוטומטיות.
  • מודול מערכת השעות, המאפשר את ניהול מערכת הקורסים ושיבוץ החדרים, ובמקביל ניתנת לסטודנטים גישה אינטרנטית לספר מערכת השעות, תוך יכולת לבנות מערכת אישית עפ"י קריטריונים.
  • מודול רישום לקורסים מורכב כיום משתי גרסאות – רישום ישירות למערכת המרכזית, ורישום אינטרנטי ע"י מערכת ייעודית.
  • מודול מעקב למידה, טיפול בסטטוס התלמיד, הענקת פטורים וכו'.
  • מודול שכ"ל המחשב לכל תלמיד את שכר הלימוד שלו ומבצע גביה ע"י הפקת שוברים ומעקב אחר ביצועם.
  • מודול הבחינות, שפותח במערכת אורקל ומאפשר הן את ניהול הבחינה והן את איסוף הציונים ושקלולם.
  • מודול ניהול זכאות למלגות.
  • מודול זכאות לסיום תואר, הכולל ניהול בקשות לתואר, קביעה אוטומטית של זכאות להצטיינות, הפקת תעודות בוגרים וכו'.
  • מודול שירותים לסטודנט באינטרנט, המאפשר למועמד ולסטודנט לראות נתונים אישיים של החלטות קבלה, קורסים, ציונים, בסיס לחישוב שכ"ל, מועדי בחינות וכו', ואף לעדכן ישירות חלק מהפרטים האישיים.

מערכת סטודנטים חדשה

בעקבות החלטת האוניברסיטה ליישם חבילה תוכנה כוללת של מערכת סטודנטים, שתחליף את המערכת הקיימת, השתתף המדור באפיון הדרישות, והוא נערך לבחינה וקליטה של המערכת החדשה.

 ראש המדור

שלומית רוט

טל' 03-5318137

דוא"ל: Shlomit.Roth@mail.biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון: 11/04/2010

מידע/2006-300