יישומיים מדעיים

עיבודים סטטיסטיים

ייעוץ מתודולוגי סטטיסטי של  מערך הניסוי.   ייעוץ בשימוש בחבילות התוכנה Sas, Spss, Stata ו-Amos, המותקנות על פלטפורמות המחשוב השונות.

עיבודים סטטיסטיים

עיבודי תמלילים

עיבוד תמלילים מתקדם לכתיבת ספרים, תזות ומאמרים בעזרת .Word בניית בסיס נתונים טקסטואלי באינטרנט.

עיבוד תמלילים

עיבוד נומרי

ייעוץ והדרכה בעיבודים נומריים כבדים, בניית סימולציות, פתרון מערכות משוואות, עיבוד מקבילי, אלגוריתמים של אנליזה נומרית בעזרת תוכנת Matlab, אלגברה ממוחשבתבעזרת תוכנת Maple, הצגה גראפית של נתונים.

עיבוד נומרי

כימיה חישובית

תמיכה וייעוץ בתחום הכימיה התיאורטית והחישובית בנושאים של מכאניקה קוונטית, מכאניקה מולקולארית ומודלינג של מערכות אנאורגאניות, אורגניות ואורגנו-מתכתיות, בתוכנות כמו  Gaussian Gamess Macromodel  Jaguar

כימיה חישובית

תאריך עדכון אחרון: 19/06/2007

תמיכה/2007-1075