קודי משתמש

זכאים לקבלת השירות

סטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.

פירוט השירות

כללי

-    

הענקה ותחזוקה של קודי משתמש למגוון מחשבים, עפ"י דרישות המרצים בקורסים , עפ"י קריטריונים של מסלולי לימוד או לשירותים כלליים..
 

-

פרסום קודי המשתמש של הסטודנט במערכת המידע לסטודנט באינטרנט.
 

-

החלפת סיסמא במקרה של שכחה.
לגבי הגדרת הדרישות של סיסמא, ראה : 
 מדיניות התקשוב

סוגי המחשבים והשירותים הנתמכים:

- יוניקס

- נובל

- מיקרוסופט

- מערכת הלמידה המתוקשבת

- WiFi – אינטרנט אלחוטי

-  Dolev – שירותים מיוחדים באתרי יחידות

 

1    

קודי המשתמש לסטודנטים ניתנים באופן אוטומטי .
 

2

כדי לברר מהם קודי המשתמש של הסטודנט, יש להיכנס למערכת המידע לסטודנט באינטרנט. יש להזדהות ע"י מספר תעודת הזיהוי וקוד הגישה האישי (כפי שמופיעה במסמכים השונים שנשלחים לסטודנט ממינהל הסטודנטים).

 לבירורים וטיפול בתקלות 

1    

לברור קוד הגישב האישי של הסטודנט למערכת המידע באינטרנט יש לפנות למדור תכניות לימודים ומעקב עפ"י הפרטים המופיעים באתר: http://www.biu.ac.il/students-admin/web_index2/talam.html

2

להחלפת סיסמאות של קודי המשתמש למחשבים יש לפנות למנהלנית ההרשאות בבנין מחשבים (216) חדר 133, טל 03-5318635.

  

קבלת השירות 

 

1
קודי המשתמש לסטודנטים ניתנים באופן אוטומטי .
 
2
כדי לברר מהם קודי המשתמש של הסטודנט, יש להיכנס למערכת המידע לסטודנט באינטרנט. יש להזדהות ע"י מספר תעודת הזיהוי וקוד הגישה האישי (כפי שמופיעה במסמכים השונים שנשלחים לסטודנט ממינהל הסטודנטים).
 
 
 
לבירורים וטיפול בתקלות
 
1
לברור קוד הגישה האישי של הסטודנט למערכת המידע באינטרנט יש לפנות למדור תכניות לימודים ומעקב עפ"י הפרטים המופיעים באתר: http://www.biu.ac.il/students-admin/talam.shtml
2
להחלפת סיסמאות של קודי המשתמש למחשבים יש לפנות למנהלנית ההרשאות בבנין מחשבים (216) חדר 133, טל 03-5318635.
 
תאריך עדכון אחרון: 19/01/2010

מידע/2006-717