הודעות SMS

 

 

אוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף עם חברת "מייל-ביט", מאפשרת לכל תלמיד לקבל הודעות הנוגעות ללימודיו ישירות לטלפון הסלולרי (SMS).
 
 
 זכאים לקבלת השירות
כל תלמידי קמפוס  בר-אילן, שנרשמו מראש בחברת "מייל-ביט".
פירוט השירות
1.       שידור ציונים סופיים בקורסים, בסמוך למועד קליטתם במערכת.
2.       הודעות שונות מהמינהל האקדמי, כגון ביטול שיעור, שינוי מועד שיעור וכו'.
 
לקבלת השירות
 
 יש להרשם בחברת "מייל-ביט", מפעילת השירות, בכתובת http://www.mail-bit.co.il
 תנאי ההרשמה לשירות נקבעים ע"י חברת "מייל-ביט".
 בעת ההרשמה יש להזדהות בעזרת מספר זיהוי (ת.ז.) וסיסמת הגישה האישית בת 4 ספרות. 

 

תאריך עדכון אחרון: 11/11/2008

מידע/2006-1001