מידע אישי לסטודנט

זכאים לקבלת השירות

 1. סטודנטים לכל התארים באוניברסיטת בר-אילן ובשלוחותיה.
 2. מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטה ובשלוחותיה.

פירוט השירות

 1. מידע על מועד קורסים ובחינות ומיקומם.
 2. מידע על ציוני קורסים ומטלות.
 3. מערכת שעות אישית.
 4. לוח אישי של מועדי בחינות.
 5. מידע על קודי משתמש למחשב.
 6. עדכון עצמי של כתובת דוא"ל.
 7. רישום עצמי לשיפור ציון.
 8. רישום עצמי למועדים מיוחדים.
 9. רישום עצמילבחינות חופפות.
 10. מידע על מצב חשבון שכ"ל.
 11. מידע למועמדים: מסמכים, נתונים והחלטות קבלה.

לקבלת השירות

השרות ניתן בכתובת https://dory.os.biu.ac.il/AIS .

ניתן להגיע גם בניווט מתוך אתר האוניברסיטה    http://www.biu.ac.il .

לשם קבלת השירות האישי יש להזדהות בעזרת מספר זיהוי (ת.ז.) וסיסמת גישה אישית בת 4 ספרות. 

לבירורים וטיפול בתקלות 

לבירור סיסמא - יש לפנות אישית למדור תל"מ בשעות הקבלה. חובה להציג תעודת זהות.

לבעיה בפעילות האתר - יש לפנות   למוקד לפניות סטודנטים :    *9392

 

תאריך עדכון אחרון: 23/11/2008

מידע/2006-997