רישום לקורסים – פריא"ל

 

החל מקיץ 2005 מאפשרת האוניברסיטה להרשם לקורסים דרך האינטרנט.
 

פרטים על המערכת ניתן למצוא בכתובת

  http://www.biu.ac.il/students-admin/priel.html

תאריך עדכון אחרון: 11/11/2008

מידע/2006-999