מערכת שעות מקוונת

 

אוכלוסיית היעד
1.       סטודנטים לכל התארים באוניברסיטת בר-אילן ובשלוחותיה.
2.       הסגל האקדמי של האוניברסיטה.
 
פירוט השירות
1 .      לסטודנטים:
·        סיוע בתכנון מערכת שעות אישית
·        הצגה גרפית של מערכת השעות
·        שמירת מערכת השעות המתוכננת להמשך עבודה
2 .      לסטודנטים ולסגל האקדמי:
·        חיפוש קורסים עפ"י קריטריונים
·        בירור תאריכי בחינות
·        עיון והורדה של ספרי מערכת השעות
 
לקבלת השירות
 
    השרות ניתן בכתובת https://dory.os.biu.ac.il/BIH
    ניתן להגיע גם בניווט מתוך אתר האוניברסיטה    http://www.biu.ac.il
 
לבירורים וטיפול בתקלות
·        לבירורים – ניתן לפנות דרך כפתור "משוב" באתר
 
          או למוקד לפניות סטודנטים *9392  
 
 
 
 
 
 
 
תאריך עדכון אחרון: 11/11/2008

מידע/2006-995