הערכת סיכויי קבלת

זכאים לקבלת השירות
מועמדים חדשים לתואר ראשון בקמפוס בר-אילן.
 
פירוט השירות
 
·         
המערכת מאפשרת למועמד לבחון את סיכויי הקבלה למסלולי הלימוד השונים בתואר ראשון, על בסיס ממוצע הבגרות המשוקלל והציון הפסיכומטרי. לצורך זה יוכל המועמד להזין את ציוני הבגרות שלו, והמערכת תחשב עבורו את הממוצע המשוקלל הרלוונטי לקבלה.
 
·         
המערכת אנונימית, אינה דורשת הזדהות, ומתייחסת רק לנתונים אותם מזין המועמד. שינוי בנתונים המוזנים יאפשר למועמד לבצע סימולציה של סיכויי קבלה למקרה שישפר חלק מציוניו.
 
·         
המערכת מחשבת את הסיכויים על סמך ספי הקבלה של השנה הקודמת, בשילוב עם מידע חלקי של ספי הקבלה והדחיה של שנת הלימודים הקרובה.
 
·         
חשוב לציין, שמכיוון שהמערכת מסתמכת על הזנת נתונים עצמאית של המועמד, אין לראות בתוצאות המתקבלות החלטה מחייבת של האוניברסיטה.

 
 
 
לקבלת השירות
 
ניתן להגיע גם בניווט מתוך אתר האוניברסיטה    http://www.biu.ac.il
 
 
לבירורים וטיפול בתקלות
·        לבירורים - יש לפנות למוקד לפניות סטודנטים *9392
 
 
 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 11/11/2008

מידע/2007-1087