שירות עצמי לסטודנט

 

האוניברסיטה מאפשרת לסטודנט ולמועמד לקבל שירותים רבים באופן עצמאי, ללא צורך להגיע למשרדי המינהל. רוב השירותים העצמאיים ניתנים דרך האינטרנט, וחלקם - דרך SMS ובמענה קולי טלפוני.
 
שירותים המתייחסים למידע אישי ידרשו הזדהות, כדי לשמור על צנעת הפרט. אופן ההזדהות יוסבר בפירוט של כל שירות.
 
השירות למועמד מאפשר לו לבחון את סיכויי קבלתו למסלולים השונים, לבצע את ההרשמה בפועל ולעקוב אחר החלטות הקבלה שנקבעו.
 
השירות לסטודנט מציג את מערכת השעות, ומאפשר רישום עצמי לקורסים. הסטודנט יוכל לבקש הצגת נתונים הקשורים ללימודיו (ציונים, שכ"ל, מועדי בחינות וכו'), לעדכן באופן עצמאי פרטים אישיים ולבצע פעולות שונות (רישום למועדים מיוחדים, למשל).
 
האוניברסיטה ואגף תקשוב פועלים להרחבת מערך השירותים העצמאיים, לרווחת הסטודנטים.
 
תאריך עדכון אחרון: 14/07/2013

מידע/2007-1085