מערכות מידע מקוונות לסטודנט ולמועמד

האוניברסיטה מאפשרת לסטודנט לקבל שירותים רבים באופן עצמאי, ללא צורך להגיע למשרדי המינהל. רוב השירותים העצמאיים ניתנים דרך האינטרנט, וחלקם - דרך SMS ובמענה קולי טלפוני.

שירותים המתייחסים למידע אישי ידרשו הזדהות, כדי לשמור על צנעת הפרט. אופן ההזדהות יוסבר בפירוט של כל שירות.

להלן השירותים המוצעים לסטודנט ולמועמד:

-     

מערכת הערכת סיכויי קבלה לאוניברסיטה

-     

הרשמה עצמאית ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה

-     

מערכת, המאפשרת לבחון את היצע הקורסים ולהרכיב מהם חלופות שונות למערכת שעות אישית

-     

רישום אינטרנטי לקורסים – פריא"ל

-     

מידע אישי, המאפשר למועמד לבחון את החלטות הקבלה שלו, ולסטודנט - לצפות ולטפל בנתונים הקשורים ללימודיו (ציונים, שכ"ל, מועדי בחינות, רישום למועדים מיוחדים ועוד)

-     

דיווחי SMS על ציונים, ביטולי שיעורים ועוד, ישר לטלפון הסלולרי של הסטודנט

-     

מענה קולי טלפוני, המאפשר למועמד ולסטודנט לקבל מידע אישי וכללי דרך טלפון צלילים

האוניברסיטה ואגף תקשוב פועלים להרחבת מערך השירותים העצמאיים, לרווחת הסטודנטים.

תאריך עדכון אחרון: 14/07/2013

מידע/2007-1086