אבטחת מידע

תיאור היחידה

היחידה לאבטחת מידע אחראית לקביעת מדיניות אבטחת המידע הממוחשב באוניברסיטת בר-אילן. ע"פ חוק מאגרי מידע, חייב להתמנות מנהל אבטחת מידע, בגוף ציבורי.

תחומי אחריות

  • מניעת פגיעה במשאבי המחשוב של האוניברסיטה.
  • מניעת זליגת מידע אל מחוץ לאוניברסיטה.
  • שמירה על שלימות הנתונים
  • טיפולבתלונותהבאותמחוץלאוניברסיטהבנושאזה.

מטרות היחידה

לצורך השגת מטרות אלו, אבטחת מידע אחראית ל:

  • קביעת נהלים של מיגון מערכות התקשורת.
  • קביעת נהלים של מיגון המחשב האישי, כולל חינוך והדרכת המשתמשים, ע"מ לוודא את קיום אבטחת המידע.
  • קביעת דרישות להכנסת ציוד ותוכנה, לצורך אבטחת המידע. 
  • אישור פרויקטים וציוד חדש באוניברסיטה.
  • טיפול בתלונות הבאות מחוץ לאוניברסיטה בנושא זה.

לצורך השגת כל היעדים הללו, נקבעת מדיניות אבטחת המידע המתפרסמת באתר אגף תקשוב, באוניברסיטת בר-אילן.

מדיניות התקשוב

שמואל נפרסטק, מנהל

Shmuel.Naparstek@mail.biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון: 15/07/2014

אבטחה/2006-3464