אבטחת מידע

תיאור היחידה

היחידה לאבטחת מידע אחראית לקביעת מדיניות אבטחת המידע הממוחשב באוניברסיטת בר-אילן. 

ע"פ חוק מאגרי מידע, חייב להתמנות מנהל אבטחת מידע בגוף ציבורי.

 

תחומי אחריות

 • מניעת פגיעה במשאבי המחשוב של האוניברסיטה.
 • מניעת זליגת מידע אל מחוץ לאוניברסיטה.
 • שמירה על שלימות הנתונים
 • שמירה על פרטיות הנתונים
 • עמידה ברגולציה הנוגעת לאבטחת המידע
 • ניהול צוות התגובה לארועי אבטחה וניהול חקירת ארוע אבטחה
 • טיפול בתלונות הבאות מחוץ לאוניברסיטה בנושא האבטחה 

מטרות היחידה

לצורך השגת מטרות אלו, אבטחת מידע אחראית ל:

 • קביעת נהלים של מיגון מערכות התקשורת. 
 • קביעת נהלים של מיגון המחשב האישי, כולל חינוך והדרכת המשתמשים, ע"מ לוודא את קיום אבטחת המידע.
 • קביעת דרישות להכנסת ציוד ותוכנה, לצורך אבטחת המידע. 
 • אישור פרויקטים וציוד חדש באוניברסיטה.
 • טיפול בתלונות הבאות מחוץ לאוניברסיטה בנושא זה.

לצורך השגת כל היעדים הללו, נקבעת מדיניות אבטחת המידע המתפרסמת באתר אגף תקשוב, באוניברסיטת בר-אילן:

מדיניות התקשוב

 

ויקטור שטרנברג, מנהל

victor.sternberg@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון: 05/06/2018

אבטחה/2006-3464