שירותים לסגל אקדמי

להלן מספר שירותים נפוצים במיוחד – לרשימה המליאה ניתן להגיע באמצעות התפריטים השונים.

ייעוץ מדעי

אנשי הסגל האקדמי יכולים לקבל ייעוץ והדרכה בשלבי המחקר השונים. כמו כן יכולים להסתייע בנושא עריכה של מאמרים וספרים. השירותים ניתנים   בנושאים הבאים:  

שירותי דאר והעברת קבצים

שירותי דואר אלקטרוני למסרים קצרים ושירות FTP לקבצי מידע גדולים, כמו כן קיימת אפשרות ליצור רשימות תפוצה עם הרשמה ציבורית או מרכזית:

שירותים אישיים מקוונים

 בשנים האחרונות נכתבו מספר יישומים הנגישים לסגל האקדמי באמצעות האינטרנט. יישומים אלו, בין היתר, מאפשרים לקבל מידע מקוון על תקציבי מחקר ועל המחקרים השונים הקשורים לתקציבים אלו.     להלן מספר יישומים נפוצים במיוחד:

 טיפול במחשבים אישיים

 הציוד של הסגל האקדמי נתמך על ידי גורמי תמיכה שונים של האוניברסיטה בכל השלבים: רכש והזמנה, התקנת חומרה ותוכנה, קישור לציוד היקפי וטיפול בתקלות מכל הסוגים במהלך העבודה השוטפת.

 

תאריך עדכון אחרון: 10/11/2014

תמיכה/2006-3594