אנשים לפי מחלקות ומדורים

מחלקה/מדור/שם העובד

קומה/חדר

טלפון במשרד

תפקיד

מינהלת אגף תקשוב

עשהאל מובשוביץ

228/2

072-2644800

סמנכ"ל תקשוב

רצאבי תמרה

245/2

072-2644806

עוזרת מנהלית

דניאל ליאת

228/2

072-2644800

מרכזת לשכה

פטררו עדי 228/2 072-2644880 מזכירה

צ'צ'יק רותי

126/1

072-2644807

מרכזת בקרה תקציבית

אבטחת מידע

ויקטור שטרנברג

250/2

072-2644804

מנהל אבטחת מידע

תשתיות תקשוב

דרור פריגוזין

229/2

072-2644860

ראש מחלקת תשתיות תקשוב

מדור תפעול ותשתיות פסיביות

פיקהולץ עמוס

024/0

072-2644848

מנהל תפעול

זהבי משה

025/0

072-2644850/1

 

שוכמן יצחק

025/0

072-2644850/1

 

שמש אלי

025/0

072-2644850/1

 

מדור רשתות תקשורת

בן שמחון ציון

244/2

072-2644868

רמ"ד רשתות תקשורת

אוסואצוב אלכס

248/2

072-2644890

 

דולרזני רוני

248/2

072-2644843

 

דורון שמשון

247/2

072-2644841

 

פיטלוק דורון

247/2

072-2644842

 

מדור מערכות מיחשוב LAN

 בן יעקב עודד

243/2

072-2644858

 ראש מדור מערכות מחשוב  LAN

בקל דוד

249/2

072-2644846

 

מוסקוביץ דפנה

237/2

072-2644845

 

סנטור נדב

246/2

072-2644847

 

סינרייך צחי

249/2

072-2644837

 

מדור בסיסי נתונים

בידה גלינה

139/1

072-2644855

ראש מדור בסיסי נתונים

ניסטור יורם

129/1

072-2644838

 

מדור מערכות הפעלה פתוחות - UNIX

נודלמן נועם

127/1

072-2644844

ראש מדור מערכות פתוחות

דנא רחל

129/1

072-2644859

 

וולר אנטוני

129/1

072-2644856

 

אברהם ליאור

128/1

072-2644865

 

רשף קובי

129/1

072-2644861

 

מדור תמיכה במשתמש

קרני לאה

134/1

072-2644885

ראש מדור תמיכה במשתמש

רחמאני מורן

133/1

072-2644877

 

ציבלמן מעיין

133/1

072-2644877

 

מדור תמיכה טכנית

הפנר שמעון

143/1

072-2644884/77

ראש מדור תמיכה טכנית

כהן שאול

133/1

072-2644877

 

מחפוד שחר

133/1

072-2644877

 

קאופמן ברוך

133/1

072-2644877

 

מערכות מידע

רוט שלומית

233/2

072-2644840

ראש מחלקת מערכות מידע

רחמים אביבה

233/2

072-2644810

מזכירת המחלקה

מערכות מינהל סטודנטים

רכטמן ברקת

236/2

072-2644817

 ראש מדור מערכות מינהל סטודנטים

גוטמן שמוליק

240/2

072-2644832

 

בירדוגו צחי

235/2

072-2644873

 

קירשנבויים עוזר

137/1

072-2644869

 

רבינוביץ מזל

232/2

072-2644824

 

מנצור אורלי

232/2

072-2644821

 

שרה אקער

231/2

072-2644839

 

רעיה גולדברג - אריה 

230/2

072-2644816

 
מרים כרמל 232/2 072-2644895  
מירב קאזס 231/2 072-2644871  

מדור אינטרנט 

אשכנזי מוניק

242/2

072-2644828

ראש מדור אינטרנט

זיו אודי 240/2 072-2644836  
שמואלי ישראל 240/2

072-2644829

 
מלצר מירי 230/2 072-2644812  

מדור מערכות ERP

אילדיס תמיר

027/0

 072-2644893

ראש מדור מערכות ERP

גלבוע יעל

026/2

072-2644813

 

זילברמן קלרה

028/0

072-2644897

 

זלצר יעקב

026/0

072-2644815

 

ליבשיץ לב

229/2

072-2644891

 

יוספי חיים

026/0

072-2644814

 

שובי יאיר

026/0

072-2644894

 

דינבצקי מאשה

028/0

072-2644896

 

שמחי לילך

028/0

072-2644898

 

בנאי ברק

026/0

072-2644892

 

ניהול זהויות IDM

צבאן לאה 231/2 072-2644862  

מערכות ניהול תוכן ארגוני

שער מירב 238/2 072-2644827  
דניאל אוחנה  239/2 072-2644835  

מדור תמיכה אפליקטיבית

מדינה שרון

135/1

072-2644881

ראש מדור תמיכה אפליקטיבית

קורן אפרת

125/1

072-2644877

 

קלמן מיכל

125/1

072-2644877

 

מצה יובל

125/1

072-2644877

 

רביד דנוך 125/1 072-2644877  

מדור תמיכה ביישומים מדעיים 

יערי שלומית

141/1

072-2644872

ראש מדור תמיכה ביישומים מדעיים

אפד פנחס

כימיה/115

03-5317683

 

צדקני ארז 144/1 072-2644823  
טופז שי  142/1 072-2644830  
 
בן אריה דרור 241/2 072-2644857  

 

מאור/2006-2996

תאריך עדכון אחרון: 10/02/2020

מנהלת המרכז/2006-2996