אנשים לפי מחלקות ומדורים

מחלקה/מדור/שם העובד

קומה/חדר

טלפון במשרד

תפקיד

מינהלת אגף תקשוב

עשהאל מובשוביץ

228/2

072-2644800

סמנכ"ל תקשוב

רצאבי תמרה

245/2

072-2644806

עוזרת מנהלית

דניאל ליאת

228/2

072-2644800

מרכזת לשכה

צ'צ'יק רותי

126/1

072-2644807

מרכזת בקרה תקציבית

אבטחת מידע

נפרסטק שמואל

250/2

072-2644804

מנהל אבטחת מידע

תשתיות תקשוב

צור אלי

229/2

072-2644888

ראש מחלקת תשתיות תקשוב

 בסן עדי 229/2 072-2644880 מזכירת המחלקה

 קשרי לקוחות מפתח

מאיר רוט

 141/1

072-2644875

מנהל קשרי לקוחות מפתח

מדור תפעול ותשתיות פסיביות

פיקהולץ עמוס

024/0

072-2644848

מנהל תפעול

ימיני שלמה

024/0

072-2644849

רמ"ד שירותי הפעלה

זהבי משה

025/0

072-2644850/1

 

שוכמן יצחק

025/0

072-2644850/1

 

שמש אלי

025/0

072-2644850/1

 

מדור רשתות תקשורת

בן שמחון ציון

244/2

072-2644868

רמ"ד רשתות

דולרזני רוני

248/2

072-2644843

 

דורון שמשון

246/2

072-2644841

 

פיטלוק דורון

248/2

072-2644842

 

מדור מערכות מיחשוב LAN

שטרנברג ויקטור

243/2

072-2644860

 ראש מדור מערכות מחשוב  LAN

בקל דוד

249/2

072-2644846

 

מוסקוביץ דפנה

247/2

072-2644845

 

סנטור נדב

249/2

072-2644847

 

אברהם ליאור 249/2 072-2644865  

מדור מערכות מרכזיות (MF )

בן-אריה דרור

128/1

072-2644857

 

בסיסי נתונים

בידה גלינה

139/1

072-2644855

מרכזת תחום בסיסי נתונים

וינשטוק גלית

230/2

072-2644812

 

ניסטור יורם

129/1

072-2644838

 

מדור מערכות הפעלה פתוחות - UNIX

נודלמן נועם

127/1

072-2644844

ראש מדור מערכות פתוחות

דנא רחל

129/1

072-2644859

 

וולר אנטוני

128/1

072-2644856

 

קפלן אילנה

128/1

072-2644861

 

בן יעקב עודד

129/1

072-2644858  

תמיכה במשתמש

בר-קדם רמי

142/1

072-2644870

ראש מחלקת תמיכה במשתמש

קרני לאה 134/1

072-2644885

מרכזת מוקד התמיכה במשתמש
ענת  מרגלית 133/1 072-2644877  
קרן שלום 133/1 072-2644877  

תמיכה טכנית

הפנר שמעון

133/1

072-2644884

מרכז תחום תמיכה טכנית

כהן שאול

133/1

072-2644877

 

שחר מחפוד

133/1

072-2644877

 

קאופמן ברוך

133/1

072-2644877

 

תמיכה ביישומים מינהליים

מדינה שרון

144/1

072-2644881

מרכזת תחום תמיכה אפליקטיבית

קורן אפרת

125/1

072-2644877

 

קלמן מיכל 125/1

072-2644877

 
שלומית  ביטון 125/1

072-2644877

 
מיכה פניג 125/1

072-2644877

 

תמיכה ביישומים מדעיים

רוט מאיר

141/1

072-2644875

ראש מדור תמיכה ביישומים מדעיים

אבן זוהר שמואל

143/1

072-2644873

 

אפד פנחס

כימיה/115

5317683

 

יערי שלומית

140/1

072-2644872

 מרכזת תחום מערכות סטטיסטיות

שץ סמדר

פיסיקה515/5

5318451

 

מערכות מידע

סמט דפנא

233/2

072-2644810

ראש מחלקת מערכות מידע

רחמים אביבה

233/2

072-2644810

מזכירת המחלקה

מערכות מינהל סטודנטים

רוט שלומית

236/2

072-2644840

 ראש מדור מערכות מינהל סטודנטים

בלומנפלד מירי

232/2

072-2644823

 

גופשטיין יעקב 231/2 072-2644819  
קדמי אסתר 234/2 072-2644825  
קירשנבויים עוזר 137/1 072-2644869  
רבינוביץ מזל 234/2 072-2644824  

רכטמן ברקת

231/2

072-2644817

 

אורלי מנצור 232/2 072-2644821  

מערכות מינהל

שניר דגנית

241/2

072-2644835

מרכזת תחום נוטס

זיו אודי

241/2

072-2644836

 

אשכנזי מוניק

242/2

072-2644828

ראש מדור אתרי אינטרנט

ישראל שמואלי 240/2

072-2644829

 
לאה צבאן 238/2 072-2644862 IDM

מדור מערכות ERP

קליין טובה

027/0

072-2644830

  ראש מדור מערכות ERP 

עמית אילנה

027/0  072-2644820  מנהלת פרוייקט בר-נט ERP

קניגשטיין תהילה

027/0

072-2644816

ראש צוות שכר וכוח אדם

בן משה יעל

026/2

072-2644813

 

גרנות יואב

239/2

072-2644832

 

זילברמן קלרה

028/0

072-2644897

 

זלצר יעקב 026/0 072-2644815  

ליבשיץ לב

229/2

072-2644891

 

ניקולאיב מריה

231/2

072-2644818

 

פינקלשטיין אלכס

239/2

072-2644834

 

יוספי חיים 026/0 072-2644814  
שובי יאיר 026/0 072-2644894  
תמיר  אילדס 239/2 072-2644893  
דינבצקי מאשה 028/0 072-2644896  
שמחי לילך 028/0 072-2644898  
בנאי ברק 026/0 072-2644892  

 

מאור/2006-2996

תאריך עדכון אחרון: 23/01/2017

מנהלת המרכז/2006-2996