שירותים לסטודנטים

להלן מספר שירותים נפוצים במיוחד – לרשימה המליאה ניתן להגיע באמצעות התפריטים השונים. 

ייעוץ  מדעי

חוקרים, תלמידי מחקר וסטודנטים לתארים מתקדמים יכולים לקבל ייעוץ והדרכה במחקר,  בהכנת עבודת התיזה והדיסרטציה בנושאים הבאים:  

 

שירותי דאר והעברת קבצים

שירותי דואר אלקטרוני למסרים קצרים ושירות FTP לקבצי מידע גדולים:

 

שירותים אישיים מקוונים

 בשנים האחרונות נכתבו יישומים המאפשרים: עריכה של תוכנית לימודים, הרשמה ומעקב אחרי ציונים באמצעות האינטרנט, להלן מספר יישומים נפוצים במיוחד:

משטחים ציבוריים

אגף תקשוב מפעיל מספר משטחי עבודה שבהם מותקנים בין היתר תוכנות מדעיות שימושיות.

משטחי עבודה באחריות  אגף תקשוב

.

תאריך עדכון אחרון: 01/01/2015

תמיכה/2006-3589