חיפוש מתקדם>>

,
תחום:כללי
מחלקה:תמיכה במשתמש
תאריך: 01-06-2007

 

Excel היא תוכנה שנועדה מלכתחילה לתת פתרונות מתמטיים מיידיים לבעיות שונות, שעד כה נפתרו בעזרת מחשבוני כיס או נייר ועט. Excel שייכת לתחום התוכנות היישומיות המכונות "גיליונות אלקטרוניים" כמו Lotus123, QuatroPro הישנות שעבדו תחת מערכת Dos. תוכנת Excel מנצלת היטב את היתרונות של מערכת ההפעלה Windows (שימוש באייקונים, וכדומה), ומגרסה 5.00 והילך היא התרחבה לכדי "חוברת" – אוסף גיליונות, ולא רק גיליון אחד לקובץ נתונים.

לא כולם יודעים אך ל-Excel ישנם כמה תוכניות סטטיסטיות מוכנות (Built in), שאינן דורשות ידע חישובי ונוסחאות מצד המשתמש. לא צריך להגזים, תוכניות אלו עדיין אינן מתחרות ב-Spss  או ב-Sas , והן מכילות סטטיסטיקות פשוטות וסטנדרטיות בלבד. Excel אמנם יעיל מאוד בטיפול בנתונים, חישובי נוסחאות וכדומה, אך לא בעיבודים הסטטיסטיים שלו. אולם הזמינות של Excel כיום כמעט בכל מחשב, וקלות השימוש לעומת התוכנות הסטטיסטיות האחרות, מעודדים "לפתור בעיות במקום" אם אפשר, מה גם שקלות השימוש והגמישות של התוכניות הגרפיות שלו עולה על אלו של Spss  או Sas . הפלטים של התוכניות הסטטיסטיות של Excel הם טבלאות סטטיסטיות סטנדרטיות, מוגבלות, אשר נוצרות בדף הנוכחי או בגיליונות אחרים באותה "חוברת" Excel.

התוכנות הסטטיסטיות אינן מותקנות באופן אוטומטי בכל התקנה של Excel ויש לבקש אותם בהקשה תחת תפריט כלים/תוספות (Tools/Adding) על-יד Analysis Toolpak. פעולה זו פותחת תת-תפריט Data Analysis  אף הוא תחת תפריט "כלים". הקשה עליו פותחת תפריטים של תוכניות סטטיסטיות, כמתואר להלן:

Anova – ניתוחי שונות חד כיווניים, דו כיווניים, עם ובלי חזרות (3 סוגים)

Correlation – מתאמים (פירסון בלבד)

Covariance – חישובי שונות משותפת

Descriptive Statistics – תיאור משתנים, ממוצעים, סטיות תקן, שכיח, חציון, ועוד

F-Test Two-Sample for Variance – בדיקת הבדלים בין סטיות תקן של שני מדגמים

Fourier Analysis – ניתוח פורייה

Histogram – הצגת היסטוגרם

Random Number generation – יצירת מספרים אקראיים

Rank and Percentile – סיווג דירוגי ופרסנטילים (אחוזונים)

Regression – רגרסיה ליניארית (בלבד)

T-test   - מבחן T למדגמים תלויים, בלתי תלויים, וחד מדגמי (3 סוגים)

Z test  - מבחן Z לזוג מדגמים (כאשר ידועים סטיות התקן באוכלוסייה)

Sampling – בחירת מדגם אקראי מתוך סדרת נתונים

Exponential Smoothing ו-Moving Average - החלקת קו, שרטוט קו ניבוי אקספוננציאלי.

בכל תוכנה ניתן לבחור את מיקום הקלט, אם הוא לפי שורות או עמודות, מיקום הפלט המבוקש (באותו דף או בדף נפרד), ולעיתים ניתן לציין אם שמות המשתנים הם חלק מהקלט לתוכנית, דבר שמאפשר הצגתם בראש טבלאות הפלט.

בנוסף לתוכניות הסטטיסטיות ישנו מבחר גדול של פונקציות סטטיסטיות. הפונקציות הסטטיסטיות מחזירות ערך אחד, ואחד בלבד (למשל מתאם בין שני משתנים) לעומת התוכניות המחזירות טבלאות שלימות, אך יתרונן של הפונקציות הוא שהן דינמיות, וכל שינוי בנתונים ישנה מיידית את התוצאה, בעוד שהתוכניות שנעשו לא ישתנו, לעומת התוכנות הסטטיטסטיות שהן סטטיות ואינן משתנות עם שינוי הקלט אלא יש להריצן שנית..

הפונקציות  הסטטיסטיות  הן  רבות  (80 במספר)  בנוסף  לפונקציות המתמטיות (50) והפיננסיות (15) וניתן להיעזר בהם לחישובים סטטיסטיים שאינם ניתנים בתוכניות, לאורך ולרוחב הגיליון.

כאן כדאי להזכיר שתוכנות סטטיסטיות שונות (כמו Spss) יודעות לקבל נתונים שנשמרו במבנה של Excel, מה שמאפשר לקדד את הנתונים ב-Excel, ולהעבירם ל-Spss בעת הצורך (באם אין פתרון סטטיסטי ב-Excel עצמו).

הזמינות והגמישות בטיפול בנתונים של Excel לעומת SPSS מאפשרת לעיתים פתרונות מיידיים לבעיות סטטיסטיות לא מורכבות כך שחוקרים במדעי החברה יכולים לעיתים לסיים מחקר כמותי ללא שימוש בתוכנות הסטטיסטיות הקונוונציונליות של SAS או SPSS.